Ders Adı Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği
Ders Kodu INT-3158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Projeler,İhale işlemleri ve sözleşmeler,şantiyenin kurulması ve organizasyonu,iş programları,kontrol hizmetleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri proje çeşitleri ve hazırlama ilkeleri, ihalelerin yapılması, teminatlar, sözleşmeler, şantiyenin kurulması, iş programlarının hazırlanması, kontrol yönetmeliği hakkında bilgilendirmek. Projelerin İhale işlemleri ve sözleşmelerin Şantiyelerin kurulmasının ve organizasyonun İş programlarının Kontrol hizmetlerinin öğrenilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Proje ve hazırlanmasını öğrenme
2 İhale yasasını öğrenme
3 İhale yapılması hakkında bilgi sahibi olmak
4 İhale yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
5 Sözleşmenin yapılması hakkında bilgi sahibi olma
6 Şantiyenin kurulmasını ve organizasyonunu öğrenme
7 İş programlarını öğrenme
8 Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Projenin tanımı
2 Projelerin hazırlanması
3 İhale dosyasının hazırlanması
4 İhale komisyonu ve ilanları
5 İhale yöntemleri
6 İhalelerin yapılması
7 Sözleşmenin yapılması
8 Şantiyenin kurulması
9 Şantiye organizasyonu
10 İş verimi ve iş sürelerinin hesabı
11 İş programları
12 İmalat,ihzarat,işçilik iş programları
13 Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği
14 Kontrol örgütünün yapısı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 1
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1;4734 sayılı kamu ihale kanunu 2;4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu 3;Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği 4;Yapım işleri genel şartnamesi 5;Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri