Ders Adı Çelik Yapılar
Ders Kodu INT-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Çelik Yapılar, Çelik Yapı elemanları, Boyut hesap ve tahkiki, Çelik birleşim detayları,Eğilme elamanları, Çelik çatılarda yük hesapları, Boyut hesap ve tahkiki, Çelik çatı detay çizimleri. Çeliğin tarihçesini söyler, elde edilmesini,yapısını açıklar,avantaj ve dezavantajlarını,çeşit ve şekillerini söyler Ölü yükleri, hareketli yükleri hesaplar ve yükleme durumlarını ve emniyet gerilmesini açıklar Perçin ve perçin çeşitlerini söyler,delik çapını ve perçin çapını hesaplar, perçin gövde uzunluğunu, sayısını, aralıklarını ve oluşacak gerilmeleri hesapalar Bulon çeşit ve emniyet gerilmelerini söyler,bulon çapını, aralıklarını ve oluşacak gerilmeyi hesaplar Kaynak metotlarını açıklar ve birleşim hesaplarını yapar Çekme çubuklarını kullanım yerlerini açıklar,oluşacak gerilmeleri hesaplar,minimum kriterleri açıklar ve çekme çubuğu ek detaylarını çizer Basınç çubuklarının kullanım yerlerini açıklar Tek parçalı ve çok parçalı basınç çubuklarında gerekli kesiti hesaplar Çelik yapılarda kullanılan kafes kiriş çeşitlerini ve çatı örtü malzemelerini söyler Makas aralıklarının belirlenme ilkelerini açıklar Mertek ve aşık kesitini hesaplar Düğüm noktası ve kafes kirişlerde mesnet teşkili detaylarını çizer Kolon ek yerinin teşkil detayını çizer Çelik binalarda temel ve kolon ayağı teşkil detaylarını çizer
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Çelik Yapılar, Çelik Yapı elemanları, Boyut hesap ve tahkiki, Çelik birleşim detayları,Eğilme elamanları, Çelik çatılarda yük hesapları, Boyut hesap ve tahkiki, Çelik çatı detay çizimleri. Çeliğin tarihçesini söyler, elde edilmesini,yapısını açıklar,avantaj ve dezavantajlarını,çeşit ve şekillerini söyler Ölü yükleri, hareketli yükleri hesaplar ve yükleme durumlarını ve emniyet gerilmesini açıklar Perçin ve perçin çeşitlerini söyler,delik çapını ve perçin çapını hesaplar, perçin gövde uzunluğunu, sayısını, aralıklarını ve oluşacak gerilmeleri hesapalar Bulon çeşit ve emniyet gerilmelerini söyler,bulon çapını, aralıklarını ve oluşacak gerilmeyi hesaplar Kaynak metotlarını açıklar ve birleşim hesaplarını yapar Çekme çubuklarını kullanım yerlerini açıklar,oluşacak gerilmeleri hesaplar,minimum kriterleri açıklar ve çekme çubuğu ek detaylarını çizer Basınç çubuklarının kullanım yerlerini açıklar Tek parçalı ve çok parçalı basınç çubuklarında gerekli kesiti hesaplar Çelik yapılarda kullanılan kafes kiriş çeşitlerini ve çatı örtü malzemelerini söyler Makas aralıklarının belirlenme ilkelerini açıklar Mertek ve aşık kesitini hesaplar Düğüm noktası ve kafes kirişlerde mesnet teşkili detaylarını çizer Kolon ek yerinin teşkil detayını çizer Çelik binalarda temel ve kolon ayağı teşkil detaylarını çizer
No Dersin Kazanımları  
1 Çeliğin tarihçesini söyler, elde edilmesini,yapısını açıklar,avantaj ve dezavantajlarını,çeşit ve şekillerini söyler
2 Ölü yükleri, hareketli yükleri hesaplar ve yükleme durumlarını ve emniyet gerilmesini açıklar
3 Perçin ve perçin çeşitlerini söyler,delik çapını ve perçin çapını hesaplar, perçin gövde uzunluğunu, sayısını, aralıklarını ve oluşacak gerilmeleri hesapalar
4 Bulon çeşit ve emniyet gerilmelerini söyler,bulon çapını, aralıklarını ve oluşacak gerilmeyi hesaplar
5 Kaynak metotlarını açıklar ve birleşim hesaplarını yapar
6 Çekme çubuklarını kullanım yerlerini açıklar,oluşacak gerilmeleri hesaplar,minimum kriterleri açıklar ve çekme çubuğu ek detaylarını çizer
7 Basınç çubuklarının kullanım yerlerini açıklar
8 Tek parçalı ve çok parçalı basınç çubuklarında gerekli kesiti hesaplar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çeliğin yapısı ve çelik çeşit ve şekilleri, Ölü ve Hareketli yükler
2 Yükleme durumları ve emniyet gerilmeleri
3 Perçin ve bulon hesapları
4 Kaynak metodları ve Kaynaklı birleşimler
5 Çekme çubuğunda oluşacak gerilme hesapları
6 Çekme çubuğu eki detayları çizim
7 Tek parçalı basınç çubuklarında gerekli kesit hesapları
8 Çok parçalı basınç çubuklarının birleşim detayları
9 Çelik Yapılarda kullanılan kafes kiriş çizimleri
10 Çelik çatılar üzerinde kullanılan çatı örtü malzemeleri
11 Aşık ve mertek kesiti hesabı
12 Düğüm noktası teşkilinin detaylarının çizimi
13 Kafes kirişlerde mesnet teşkili, çekme çubuğu ve eğilme çebuğu detayları çizim
14 Çelik binalarda temel ve kolon ayağı teşkil detayları çizimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 3
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 4
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çelik Yapılar Prf Dr M. KARADUMAN Atlas yayın 2005 İSTANBUL - Çelik yapılar Prf Dr H. DEREN - Prf. Dr. E. UZGİDER - Doç. Dr. F. PİROĞLU Çağlayan kitap evi 2005 İSTANBUL
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri