Ders Adı Zemin Mekaniği
Ders Kodu INT-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Jeoloji hakkında genel bilgi sahibi olma, Kayaçlar hakkında genel bilgi sahibi olma, Zemin oluşumu hakkında bilgi sahibi olma, Zeminlerin fiziksel özelliklerini kavrama, Zeminlerden numune alma yöntemlerini öğrenme, Zemin sınıflandırmasını yapabilme , Zemin su ilişkisini kavrama, Zeminde su geçirimlilik deneylerini öğrenme. Sıkıştırmanın yapılmasını ve zemin özelliklerine eklentilerinin açıklanması. Gerilme dagılışları. Zeminlerin kayma mukavemeti. Dayanma yapılarının açıklanması. Taşıma gücü, sınır taşıma gücü, gibi kavramların açıklanması. Ani oturma ve konsolidasyon oturmalarını ve alınacak önlemleri acıklanması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Jeoloji ve kayaç bilgisi, zemin ve fiziksel özellikleri, zemin su ilişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Zemin ve özelliklerini öğrenme Zemin özelliklerinin yapılara etkisini kavrama. İstinat duvarları Zeminlerde sıkıştırma Oturma ve Emniyetli Gerilme
Dersin Amacı İnşaat işlerinde zemin ve özelliklerinin önemini kavrayabilme, sıkıştırma, yanal zemin basıncları
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Jeoloji ve kayaç bilgisi, Zemin tanımı ve oluşumu
2 Zeminlerin fiziksel özellikleri
3 Zeminden numune alma yöntemleri
4 Zemin sınıflandırma yöntemleri
5 Zemin suyu
6 Zeminlerin su geçirimliliği
7 Permeabilitenin belirlenmesi (laboratuar ve arazi)
8 Sıkıştırmanın yapılması ve zemin özelliklerine eklentilerinin açıklanması.
9 Gerilme dagılışları.
10 Zeminlerin kayma mukavemeti.
11 Yanal toprak basınçları.
12 Dayanma yapılarının açıklanması.
13 Zeminlerin taşıma gücü.
14 Ani oturma ve konsolidasyon oturması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 3
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 5 2 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)