Ders Adı Betonarme
Ders Kodu INT-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Çimento, agrega, su, karışım(özet bilgiler) Beton, beton sınıfları, mekanik özellikleri, davranış Çelik, çelik sınıfları, mekanik özellikleri, davranış Kirişler, davranış, taşıma gücü, sınır değerler, boyutlandırma, çizim Kolonlar, davranış, sınır değerler, boyutlandırma, çizim Yapıların sınıflandırılması Taşıyıcı sistem seçimi Nerelere kiriş, kolon, döşeme konur? Boyutları nasıl seçilir? Kalıp planı hazırlanması, çizimi Düzensizlikler Yapıya etkiyen yükler, yük analizi Döşemeler, döşeme tipleri, modelleme, sınır değerler, analiz, çizim Temeller, temel tipleri, modelleme, analiz, çizim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Betonarmenin tanımı, Beton sınıfları, çelik, davranış ilkeleri, kiriş ve kolonlar Betonarme ve betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkelerini kavrayabilme, Betonarme yapı elemanlarını ve davranış ilkelerini kavrayabilme, Bu elemanlardan en çok kullanılan döşeme, kiriş ve kolon gibi elemanları betonarme olarak teşkil edebilme.
No Dersin Kazanımları  
1 Betonarmenin tanımı ve tarihi gelişimini söyler
2 Beton sınıfları ve dayanımlarını söyler
3 Betonarmede kullanılan çeliğin sahip olması gereken özelliklerini söyler
4 Betonarmenin avantaj ve dezavantajlarını söyler
5 Betonarmenin davranış ilkelerini açıklar
6 Taşıyıcı sistemlerine göre yapı sınıflarını söyler
7 Betonarme yapı elemanlarından döşemelerin hesabını yapar
8 Betonarme yapı elemanlarından kirişlerin hesabını yapar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Çimento, agrega, su, karışım(özet bilgiler)
2 Beton, beton sınıfları, mekanik özellikleri, davranış
3 Çelik, çelik sınıfları, mekanik özellikleri, davranış
4 Kirişler, davranış, taşıma gücü, sınır değerler, boyutlandırma, çizim
5 Kolonlar, davranış, sınır değerler, boyutlandırma, çizim
6 Yapıların sınıflandırılması
7 Taşıyıcı sistem seçimi
8 Nerelere kiriş, kolon, döşeme konur? Boyutları nasıl seçilir?
9 Kalıp planı hazırlanması, çizimi
10 Düzensizlikler
11 Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
12 Döşemeler, döşeme tipleri, modelleme, sınır değerler, analiz, çizim
13 Temeller, temel tipleri, modelleme, analiz, çizim
14 perdeler, perdelerin boyutlandırılması ve donatı yerleştirme ilkeleri, istinat duvarlarının tanıtılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 4
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 4
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 2
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Kumbasar Nahit, Betonarme Yapılar, İTÜ, 1996, İstanbul, Türkiye.2- Kuyucular Adnan, Betonarme Yapılar,SDÜ İnşaat Mühendisliği, 1998, Isparta, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri