Ders Adı Yapı Metrajı ve Maliyeti
Ders Kodu INT-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Birim fiyatları öğrenme Metraj düzenlenmesini öğrenme Keşif düzenlemesini öğrenme Yeşil defter ve ataşman defterleri düzenlemesini öğrenme Fiyat farkı,nakliye hesapları hakkında bilgi sahibi olma İhzarat bedeli ve hakkında bilgi sahibi olma Hakediş düzenleyebilme Geçici ve kesin kabul işlemleri hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Birim fiyatlar,Metraj ve keşif,hakediş,Geçici ve kesin kabuller
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Birim fiyatların öğrenilmesi Metraj ve Keşif işlemlerinin öğrenilmesi Hakediş Hazırlanmasının öğrenilmesi Geçici ve kesin kabul işlemlerinin öğrenilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri birim fiyat hesapları,metraj ve keşif düzenleme,yapıda tutulması zorunlu defterler,geçici ve kesin kabul işlemleri hakkında bilgilendirme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Birim fiyatlar
2 Metraj ve keşfin anlamı ve türleri
3 Yapı ve metraj cetvelleri
4 Metraj özeti
5 Keşif özeti
6 Hakedişler
7 Yeşil defter ve düzenlenmesi
8 Ataşman defterleri ve düzenlenmesi
9 Fiyat farkı ve uygulamaları
10 Nakliye hesapları
11 İhzarat hesapları
12 Hakediş düzenleme
13 Geçici kabul işlemleri
14 Kesin kabul işlemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1;Ş.Uygur Gözü/İnşaat metraj ve Keşif işlemi kitabı/2004 Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)