Ders Adı Betonarme
Ders Kodu INT-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Betonarmenin tanımı ve tarihi gelişimini söyler Beton sınıfları ve dayanımlarını söyler Betonarmede kullanılan çeliğin sahip olması gereken özelliklerini söyler Betonarmenin avantaj ve dezavantajlarını söyler Betonarmenin davranış ilkelerini açıklar Taşıyıcı sistemlerine göre yapı sınıflarını söyler Betonarme yapı elemanlarından döşemelerin hesabını yapar Betonarme yapı elemanlarından kirişlerin hesabını yapar Betonarme yapı elemanlarından kolonların hesabını yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Betonarmenin tanımı, Beton sınıfları, çelik, davranış ilkeleri, kiriş ve kolonlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Betonarme ve betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkelerini kavrayabilme, Betonarme yapı elemanlarını ve davranış ilkelerini kavrayabilme, Bu elemanlardan en çok kullanılan döşeme, kiriş ve kolon gibi elemanları betonarme olarak teşkil edebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Betonarmenin tanımı ve özellikleri
2 Betonarmenin tanımı ve özellikleri
3 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
4 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
5 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
6 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
7 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
8 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
9 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
10 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
11 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
12 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
13 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
14 Taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 4
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 3
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Kumbasar Nahit, Betonarme Yapılar, İTÜ, 1996, İstanbul, Türkiye.2- Kuyucular Adnan, Betonarme Yapılar,SDÜ İnşaat Mühendisliği, 1998, Isparta, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)