Ders Adı Zemin Mekaniği
Ders Kodu INT-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Jeoloji ve kayaç bilgisi, Zeminlerin oluşumu, çeşitleri, özellikleri ve sınıflandırılması, zeminden numune alma yöntemleri, zeminlerin temel fiziksel özeliklerinin belirlenmesi ve deneysel çalışmalar, zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi, zeminlerin endeks özellikleri, dane özellikleri, zemin suyu etkileri, permeabilite, sıkıştırma, gerilme dağılışları, kayma mukavemeti, yanal toprak basınçları, zeminlerin taşıma gücü ve oturmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İnşaat işlerinde zemin ve özelliklerinin önemini kavrayabilme. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma. İnşaat zemin ilişkini kavrama. Zeminlerin sınıflandırılması hakkında bilgi vermek. Zemin suyu, Sıkıştırma, Gerilme, kayma mukavemeti, Zeminlerin taşıma gücü. Temel çeşitleri hakkında bilgi vermek. Zeminlerde meydana gelebilecek oturmalar hakkında bilgi vermek
No Dersin Kazanımları  
1 Jeoloji hakkında genel bilgi sahibi olma,
2 Kayaçlar hakkında genel bilgi sahibi olma,
3 Zemin oluşumu hakkında bilgi sahibi olma,
4 Zeminlerin fiziksel özelliklerini kavrama,
5 Zeminlerden numune alma yöntemlerini öğrenme,
6 Zemin sınıflandırmasını yapabilme ,
7 Zemin su ilişkisini kavrama,
8 Zeminde su geçirimlilik deneylerini öğrenme.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Jeoloji ve kayaç bilgisi hakkında temel bilgi sahibi olmak. Zemin mekaniğine giriş ve zeminlerin oluşumu.
2 Zeminlerin temel fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermek.
3 Zeminden numune alma yöntemleri hakkında bilginin verilmesi.
4 Zeminlerin Sınıflandırılması ve sınıflandırmada kullanılan yöntemler.
5 Zemin Suyu, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilme. Permeabilite.
6 Permeabilitenin belirlenmesi Zeminlerin su geçirimliliği
7 Permeabilitenin belirlenmesi Zeminlerin su geçirimliliği
8 Sıkıştırmanın yapılması ve zemin özelliklerine eklentilerinin açıklanması.
9 Zeminlerin Gerilme dağılışları ve şekil değiştirme davranışı hakkında bilgi verilmesi.
10 Zeminlerde kayma mukavemetlerinin belirlenmesi ve hesaplanması.
11 Zeminlerdeki yanal toprak basınçları hakkında bilgi verilmesi.
12 Dayanma yapılarının açıklanması. Palplanş Perdeler, İstinad Duvarları Yapım ve Tasarım İlkeleri
13 Zeminlerin taşıma gücünün belirlenmesi hakkında bilgi verilmesi.
 
14 Zeminlerde ani oturma ve konsolidasyon oturması hakkında bilgi verilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 2
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 2 2
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.
Diğer Kaynaklar 1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.
Materyal
Dökümanlar 1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.1. Temel Zemin Mekaniği, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005. 2. Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği, K. ÖZÜDOĞRU, O. TAN, İ.H. AKSOY, Birsen Yayınevi, İSTANBUL. 3. Zemin Mekaniği Problemleri, Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Y. Müh. Fazıl KİP, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri