Ders Adı Şantiye Organizasyonu
Ders Kodu INT-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler; proje hazırlanması,ihale yasası, ihale yapılması, İhale yöntemleri, sözleşme yapılması, şantiyenin kurulması ve organizasyonu,iş programlarının hazırlanması, bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Projeler,İhale işlemleri ve sözleşmeler,şantiyenin kurulması ve organizasyonu,iş programları,kontrol hizmetleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Projelerin İhale işlemleri ve sözleşmelerin Şantiyelerin kurulmasının ve organizasyonun İş programlarının Kontrol hizmetlerinin öğrenilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri proje çeşitleri ve hazırlama ilkeleri, ihalelerin yapılması, teminatlar, sözleşmeler, şantiyenin kurulması, iş programlarının hazırlanması, kontrol yönetmeliği hakkında bilgilendirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Projenin tanımı
2 Projelerin hazırlanması
3 İhale dosyasının hazırlanması
4 İhale komisyonu ve ilanları
5 İhale yöntemleri
6 İhalelerin yapılması
7 Sözleşmenin yapılması
8 Şantiyenin kurulması
9 Şantiye organizasyonu
10 İş verimi ve iş sürelerinin hesabı
11 İş programları
12 İmalat,ihzarat,işçilik iş programları
13 Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği
14 Kontrol örgütünün yapısı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 4
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 2
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Şantiye Organizasyonu Ders Notları (Doç. Dr. Metin DAVRAZ)
Diğer Kaynaklar 1;4734 sayılı kamu ihale kanunu 2;4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu 3;Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği 4;Yapım işleri genel şartnamesi 5;Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)