Ders Adı Yapı Tesisatları
Ders Kodu INT-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci binalarda kullanılan temiz su, atık su, ısıtma, havalandırma, elektrik vd. tesisatları ve malzemeleri öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bina temiz su, atık su, yangın,sıcak su,ısıtma ve havalandırma, elektrik tesisatları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere; Elektrik, su, yangın, atık su, sıcak su, ısıtma ve havalandırma tesisatlarının öğretilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri elektrik,sıhhi,ısıtma,havalandırma,sıcak su,soğuk su tesisatları ve kullanılan malzemeler hakkında bilgilendirme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Elektrik devresini bileşenleri ve çeşitleri
2 Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçler
3 Sıva üstü ve sıva altı tesisat yapım ilkeleri
4 Suyun binaya alınması
5 İç su tesisatı ve bölümleri
6 Su depoları
7 Yangın tesisatı
8 Dış atık su tesisatı
9 İç pis su tesisatı ve bölümleri
10 Yağış suyu tesisatı
11 Sıcak su tesisatı
12 Güneş enerjisi tesisatı
13 Bina ısıtma ve kat kaloriferi tesisatı
14 Bina havalandırma sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 3
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 4
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 2
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tesisat Teknolojisi Ders Notları, 2013 (Öğr. Görevlisi Erdoğan Şimşek)
Diğer Kaynaklar 1;M.Selçuk Güner/Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı / 2009 İstanbul 2;Köksal Özcan /Yapı kitabı /1990 Ankara 3;Cahit Sıdal ,E.Sait Öz/Yapıda Sıhhi Tesisat kitabı/1998 İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)