Ders Adı Yapılarda Enerji Tasarrufu ve İzolasyon
Ders Kodu INT-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Su, nem, ısı, ses ve yangın izolasyonunun uygulanması ve malzemelerinin tanıtılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri su, nem, ses, ısı ve yangın yalıtımları, kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgilendirmek
No Dersin Kazanımları  
1 İzolasyonun tanımını ve önemini anlama
2 Su ve nem izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
3 Isı ve ses izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
4 Yangın izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
5 Cam yünü, Taş yünü, Perlit, Bims vb. izolasyon malzemelerini tanıma
6 Strafor, membran, gaz beton vb izolasyon malzemelerini tanıma
7 Temellerde bohçalama hakkında bilgi sahibi olma
8 Dış cephelerde mantolama hakkında bilgi sahibi olma
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 3
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 4
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yapılarda Enerji Tasarrufu ve Yalıtım Ders Notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ)
Diğer Kaynaklar 1;Karl Lufsky(Ali İpekoğlu)/Yapılarda Su İzolasyonu/1980 2;M.Selçuk Güner/Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı / 2009 İstanbul 3;Köksal Özcan /Yapı kitabı /1990 Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)