Ders Adı Yol Bilgisi
Ders Kodu INT-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ulaştırmanın tanımını, çeşitlerini söyler ve arasında kıyaslama yapar Trafiğin tanımını hacim, hız ve yoğunluğunu tarif eder Trafiğin saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık değişimini ve kapasiteyi etkileyen faktörleri açıklar Yol sınıfını belirler ve kullanılmakta yol standardını açıklar Geçki, istikşaf etüt, aplikasyonun tanımını yapar Yol en kesitini çizer ve alan hesaplarını yapar Kurp tarifini söyler kurp çeşitlerini açıklar Görüş mesafesi ve kurblarda görüş mesafesini açıklar Basit kurp öğelerini hesaplar Dever ve rakortman hesabını yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Karayolu güzergah elemanlarının hesap ve çizim ilkelerinin verilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ulaştırma
2 Trafik ve kapasitesi
3 Yol geometrik standartlarının seçimi
4 Geçki güzergah
5 İstikşaf
6 Etüt
7 Aplikasyon
8 Yol projesi detay kurp dever ve rakortman
9 Yol projesi boy kesit
10 Yol projesi en kesitler
11 Yol projesi alanlar diyagramı
12 Yol projesi kübaj
13 Yol projesi brücner epürü
14 Yol projesi, taşıma momentleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Baban Ertan,’’ Adım Adım Yol Standart Projesi 1-2-3’’, Hür Ofset, İstanbul ,1978 Umar Faruk ,Ağar Emine,’’ Yol Üstü Yapısı’’ ,İTÜ ,1991 Tunç Argun,’’ Geoteknik ve Uygulamaları’’,Atlas Yayın, İstanbul ,2002 Naim Yaman,Fikri Yaman,’’ Yol bilgisi’’, MEB basımevi ,İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)