Ders Adı İleri Kalıp Teknolojisi
Ders Kodu INT-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Geleneksel kalıplar hakkında bilgi sahibi olma Kalıp elemanlarını öğrenme Modern kalıplar hakkında bilgi sahibi olma Tünel kalıplar hakkında bilgi sahibi olma Kayar ve tırmanır kalıplar hakkında bilgi sahibi olma Özel kalıplar hakkında bilgi sahibi olma Ağır beton kalıplarını tanıma .İş iskeleleri ve kalıp iskeleleri hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel ve modern kalıp çeşitleri, iş ve kalıp iskeleleri ve kullanılan malzemeler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Geleneksel kalıpların öğrenilmesi Modern kalıpların öğrenilmesi İş iskelelerinin öğrenilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri geleneksel ve modern kalıp, iş iskeleleri ve kullanılan malzemeler hakkında bilgilendirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Geleneksel kalıplar
2 Kalıp elemanları
3 Modern kalıplar
4 Tünel kalıplar
5 Kayar kalıplar
6 Tırmanır kalıplar
7 Metal kalıplar
8 Ağır beton kalıpları
9 Su altı yapı kalıpları
10 Özel kalıplar
11 Uzay kafes sistemleri
12 Kalıp iskeleleri ve teleskopik dikmeler
13 İş iskeleleri
14 Asma iskeleler ve iş platformları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1;M.Selçuk Güner/Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı / 2009 İstanbul 2;Köksal Özcan /Yapı kitabı /1990 Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)