Ders Adı Statik Proje
Ders Kodu INT-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Statik Proje çizim safhalarını ve çizim tekniklerini öğretmek. Statik proje aşamalarını bilir Kalıp planlarının çizim tekniklerini ölçek, çizgi kalınlığı vb. açıklar Kolon aplikasyon planını açıklar Kiriş detaylarını(Basit kiriş,sürekli kiriş, konsol kiriş vb.) çizer Yüzeysel temel planlarını çizer Münferit ve sürekli temel detaylarını çıkarır Merdiven detayını çizer Çizimlerin protter vasıtasıyla çıktısını alır
No Dersin Kazanımları  
1 Statik proje aşamalarını bilir
2 Kalıp planlarının çizim tekniklerini ölçek, çizgi kalınlığı vb. açıklar
3 Kolon aplikasyon planını açıklar
4 Kiriş detaylarını(Basit kiriş,sürekli kiriş, konsol kiriş vb.) çizer
5 Yüzeysel temel planlarını çizer
6 Münferit ve sürekli temel detaylarını çıkarır
7 Merdiven detayını çizer
8 Çizimlerin protter vasıtasıyla çıktısını alır
Hafta Konular  
1 Statik proje aşamaları
2 Kalıp planları
3 Kalıp planları
4 Kalıp planları
5 Kiriş detayları
6 Kiriş detayları
7 Kolon aplikasyon planları
8 Kolon aplikasyon planları
9 Temel planları
10 Temel planları
11 Temel detayı
12 Temel detayı
13 Merdiven detayı
14 Merdiven detayı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 1
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 3
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 4
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Aslan Mehmet, Betonarme demirciliği, Devlet Bakanlığı, 1987, Ankara, Türkiye.2-İMO İzmir şubesi, Statik betonarme proje düzenleme esasları, 1984, İzmir, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)