Ders Adı Yapılarda Hasar Tespiti
Ders Kodu INT-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN,Öğr.Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Rölevenin tarifini söyler 2.Rölevede kullanılan aletleri bilir 3.Restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, reintegrasyon terimlerini bilir, 4. Restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlama esaslarını bilir, 5. Deprem, faylar, depremin büyüklüğü ve şiddeti kavramlarını bilir, 6. Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasar nedenlerini bilir, 7. Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasarları analiz edebilmek, 8. Hasar tespitinde kullanılan tahribatlı deney yöntemlerini bilir, 9. Hasar tespitinde kullanılan tahribatsız deney yöntemlerini bilir, 10. Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemlerini istatiksel olarak analiz edebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yığma ve betonarme yapılarda hasar türleri, nedenleri, alınacak önlemler, hasar belirleme yöntemleri ve sonuçların analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Röleve hakkında bilgi edinmek 2.Rölevede kullanılan aletler hakkında bilgi sahibi olmak, 3, Restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, reintegrasyon vd. terimleri bilmek, 4. Restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlama esaslarını bilmek, 5. Deprem, faylar, depremin büyüklüğü ve şiddeti kavramlarını bilmek, 6. Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasar nedenlerini bilmek, 7. Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasarları analiz edebilmek, 8. Hasar tespitinde kullanılan tahribatlı deney yöntemlerini bilmek, 9. Hasar tespitinde kullanılan tahribatsız deney yöntemlerini bilmek, 10. Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemlerini istatiksel olarak analiz edebilmek.
Dersin Amacı RRöleve çıkarma temel ilkeleri, tarihi yapılarda bakım, onarım ve yenileme ve yeniden kullanım yöntemleri, kagir ve karkas yapılarda oluşan hasarların nedenleri ve hasar tespit yöntemleri
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Rölevenin tarifi, rölevede kullanılan aletlerin tanıtımı
2 Röleve çıkarma esasları
3 Restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, reintegrasyon, renovasyonun tanımı
4 Restorasyon projesi hazırlama esasları ve restorasyon teknikleri
5 Depremin tanımı, fay çeşitleri, sismik deprem dalgaları, depremin büyüklüğü ve şiddeti
6 Çatlak türleri, betonarmede bozulmaya neden olan etkenler
7 Taze ve sertleşmiş betonda oluşan çatlaklar, nedenleri ve önlemler
8 Donatı korozyonu, alkali silika reaksiyonu, alkali agrega reaksiyonu ve karbonatlaşma
9 Yapılarda görsel muayene teknikleri
10 Tahribatsız deney yöntemleri (Beton test çekici, ultrasonik hız cihazı)
11 Tahribatlı deney yöntemleri (Karot alma, karot basınç dayanımı)
12 Beton test çekici ve karot numune sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi ve student–t istatiksel analizi
13 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi
14 Afet yönetmeliğine göre binalardan veri toplanma yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 4
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 4
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 3
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 3
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 3
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 4
11 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yapılarda hasar tespiti ders notu (Öğr. Gör. Mustafa Kaval) Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ders notu (Prof. Dr. Metin Davraz, Yayınlanmamış)
Diğer Kaynaklar Yapılarda hasar tespiti ders notu (Öğr. Gör. Mustafa Kaval) Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ders notu (Prof. Dr. Metin Davraz, Yayınlanmamış)
Materyal
Dökümanlar Yapılarda hasar tespiti ders notu (Öğr. Gör. Mustafa Kaval) Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ders notu (Prof. Dr. Metin Davraz, Yayınlanmamış)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)