Ders Adı Çevre Koruma
Ders Kodu INT-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çevre ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma, Çevre ile ilgili teknik bilgileri kavrama, Çevre ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olma, İnşaat işlerinde oluşabilen çevresel etkileri önceden öngörebilme, İnşaat işlerinde çevresel etkilerin en aza indirilmesi için gerekli işlemleri yapabilme, İnşaat işleri ile ilgili çevre mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma, Çevresel etki değerlendirmesi işlemini kavrama, Yeşil bina ile ilgili bilgi sahibi olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre ile ilgili temel kavramlar, çevre ile ilgili mevzuat, yeşil binalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevre ilgili terminolojik bilgilerin kavranması, İnşaat uygulamalarındaki çevresel etkilerin belirlenmesi ve en aza indirilmesi için yapılabilecek teknik ve hukuki uygulamaların kavranması
Dersin Amacı İnşaat uygulamalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi için gerekli teknik ve hukuki bilgilerin kavranması ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çevre ile ilgili temel kavramlar
2 Çevre kirliliği türleri
3 Çevre mevzuatı ile ilgili genel bilgiler
4 İnşaat sektörünün çevresel etkileri
5 İnşaat sektörünü ilgilendiren çevre yönetmelikleri
6 ÇED Yönetmeliği
7 İnşaat işlerinde ÇED uygulamaları
8 İnşaat işlerinde ÇED uygulamaları
9 Su kirliliği ile ilgili yönetmelikler
10 Hava kirliliği ile ilgili yönetmelikler
11 Gürültü ile ilgili yönetmelik
12 Katı atıklarla ilgili yönetmelikler
13 Hafriyat ve inşaat atıkları ile ilgili yönetmelik
14 Yeşil Binalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 10    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Çevre Hukuku, Yusuf Güneş, Aynur Aydın Çoşkun, Kazancı Kitap, İstanbul, 2004. 2. Asfalt Endüstrisinde Çevre Mevzuatı, Hakan CEYLAN, Asfalt Müteahhitleri Derneği, 2007, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)