Ders Adı Taşıyıcı Yapı Teknolojisi
Ders Kodu INT-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Taşıyıcı sistem seçim ilkelerini bilir Betonarme demirciliği ile ilgili uygulama esaslarını açıklar Kanca yapımını ve görevlerini bilir Pas payı kavramını açıklar Donatının plan ve kesitlere yerleşimini açıklar Donatı metrajını çıkarır Taşıyıcı sistem elemanlarını tanır Taşıyıcı sisteme düşey ve yatay yük etkilerini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Taşıyıcı sistemleri tanıyabilme, Taşıcı sistemi seçebilme, Betonarme taşıyıcı sistemlerin teşkilini gerçekleştirme ve çizebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Taşıyıcı Sistemler
2 Taşıyıcı Sistemlerin oluşturulması
3 Taşıyıcı Sistemlerin oluşturulması
4 Betonarme demirciliği
5 Betonarme demirciliği
6 Betonarme demirciliği
7 Betonarme yapı elemanlarına donatı yerleştirilmesi
8 Betonarme yapı elemanlarına donatı yerleştirilmesi
9 Betonarme yapı elemanlarına donatı yerleştirilmesi
10 Betonarme yapı elemanlarına donatı yerleştirilmesi
11 Betonarme donatı metrajı
12 Betonarme donatı metrajı
13 Betonarme donatı metrajı
14 Betonarme donatı metrajı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Aslan Mehmet, Betonarme demirciliği, Devlet Bakanlığı, 1987, Ankara, Türkiye.2-İMO İzmir şubesi, Statik betonarme proje düzenleme esasları, 1984, İzmir, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)