Ders Adı Agrega Teknolojisi
Ders Kodu INT-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Agregalar ile ilgili deneyleri standartlara uygun olarak olarak yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Agregaların teknolojik özellikleri ve ilgili deneyler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Beton üretiminde kullanılan agregalar hakkında ayrıntılı bilgi öğretimi
Dersin Amacı Agregaların teknolojik özelliklerini belirlemek ve bu amaçla ilgili deneyleri yapmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Agrega teknolojisi ile ilgili genel bilgiler
2 Agrega deneyleri ile ilgili genel bilgiler
3 Numune alma ve azaltma yöntemleri
4 Tane büyüklüğü dağılımı deneyi
5 Birim hacim ağırlığın belirlenmesi
6 Tane yoğunluğu ve su emme oranının belirlenmesi
7 Organik madde miktarının belirlenmesi
8 Sülfat miktarının belirlenmesi
9 İnce madde miktarının belirlenmesi
10 Hafif madde oranı tayini
11 Dona dayanıklılık deneyi
12 Kimyasal yöntemlerle dona dayanıklılık deneyi
13 Yüzey nemi oranının belirlenmesi
14 Aşınma dayanımı deneyi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Beton Agregaları, Ergin Arıoğlu, Nihal Arıoğlu, Ali Osman Yılmaz Evrim Yayınevi, İstanbul 2006. Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri, Osman Şimşek, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)