Ders Adı Kagir Yapılar
Ders Kodu INT-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tuğla ve gaz beton yapımı öğrenme Her türlü harç çeşitleri ve örgü teknikleri hakkında bilgi sahibi olma Düz sıvalar hakkında bilgi sahibi olma Boya ve badanalar hakkında bilgi sahibi olma Yağlı boya uygulaması hakkında bilgi sahibi olma Kâgir duvar kaplamaları hakkında bilgi sahibi olma Tesviye betonu ve şap hakkında bilgi sahibi olma Karo seramik, fayans, parke vb. döşeme kaplamaları hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kagir duvarlar, Sıvalar, Boya ve badanalar, kaplamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tuğla ve gaz beton duvarların öğrenilmesi Düz sıvaların öğrenilmesi Badana ve boyaların öğrenilmesi Kâgir duvar ve döşeme kaplamalarının öğrenilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri tuğla ve gaz beton duvarların örülmesi, düz sıva yapım kuralları ile kâgir duvar ve döşeme kaplamalarının yapımı hakkında bilgilendirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tuğla duvarlar
2 Gaz beton
3 Her türlü harç çeşitleri ve örgü teknikleri
4 Düz sıvalar
5 Sıva kalınlıkları ve malzeme miktarı
6 Kaba ve ince sıvalar
7 Badana ve boyalar
8 Kireç, badana ve plastik boyalar
9 Yağlı boya yapılması
10 Kâgir duvar kaplamaları
11 Tesviye betonu ve şap yapılması
12 Kaplama yapımında kullanılan araçlar
13 Karo fayans vb. kaplama yapılması
14 Karo mozaik, seramik ve parke döşeme kaplaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1;Gündüz Özışık/Kâgir yapı /2000 İstanbul 2;M.Selçuk Güner/Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı / 2009 İstanbul 3;Köksal Özcan /Yapı kitabı /1990 Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)