Ders Adı İnşaat Kalite ve Standartları
Ders Kodu INT-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Standardizasyonun tanımının TSE görevlerinin Kalite ve kalite ile ilgili kavramların Kalite kontrol ve toplam kalite yönetiminin Kalite maliyetlerinin Kalite güvencenin öneminin Kalite yönetim prensiplerinin Mesleki standartların Tüketici haklarının öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Standardizasyonu ve önemini kavrayabilme. Kalite ve kalite kavramını açıklayabilme. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme. Mesleki standartları açıklayabilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kalite ve standartların, kalite maliyetlerinin, kalite güvencenin,kalite yönetiminin,mesleki standartların ve tüketici haklarının temel kavramlarının öğrenilmesi hedeflenmektedir
Dersin Amacı Kalite ve standartların bazı temel kavramlarını anlatmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Standardizasyon tanımı ve gelişim süreci
2 Standardizasyonun üretici ve tüketiciye sağladığı faydalar
3 Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri
4 Ulusal ve Uluslar arası standardizasyon kuruluşları
5 Kalite ve kalite ile ilgili kavramlar
6 Kalite ve verimlilik
7 Kalite kontrol ve toplam kalite yönetimi
8 Kalite Maliyetleri
9 Kalite güvencenin önemi
10 Kalite yönetim prensipleri, TS-EN-ISO 9000, TS-EN-ISO 9001
11 TS-EN-ISO 9004, TS-EN-ISO 19011
12 Mesleki Standartlar
13 Tüketici hakları
14 Türkiye'de standardizasyon tartışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 15 1 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 15 1 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-E.EREN Yönetim ve Organizasyon isbn 975-486-971-2 Beta Basım 2003 İstanbul Türkiye 2-H.Esen Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi isbn 975-96073-0-1 Sim Matbaacılık İstanbul Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)