Ders Adı Ahşap Yapı ve Elemanları
Ders Kodu INT-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ahşap ve ahşap esaslı malzemeleri öğrenme Ahşabın sakıncalarını öğrenme Kesme ve biçme araçları hakkında bilgi sahibi olma Ahşap iş makineleri hakkında bilgi sahibi olma Temel, kiriş, kolon, döşeme ve merdiven kalıpları hakkında bilgi sahibi olma Oturtma ve asma çatılar hakkında bilgi sahibi olma Kapı ve pencere doğramaları hakkında bilgi sahibi olma Duvar, döşeme ve tavan kaplamaları hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ahşap iş makineleri ve aletleri, kalıp çatı kapı pencere doğramaları ve kaplamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ahşap malzemelerin öğrenilmesi Kullanılan makinelerin öğrenilmesi Ahşap çatı, pencere ve kapı doğramalarının öğrenilmesi Ahşap kalıpların öğrenilmesi Ahşap kaplamaların öğrenilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri ahşap malzemeler ve iş makineleri, kalıplar, çatı kapı ve pencere doğramaları, duvar döşeme ve tavan kaplamaları hakkında bilgilendirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ahşap ve ahşap esaslı malzemeler
2 Geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlar
3 Ahşabın fayda ve sakıncaları
4 Kesme, biçme ve düzeltme araçları
5 Araçların bakımları
6 Ahşap malzemelerin kesme ve biçme işlemleri
7 Ahşap iş makineleri
8 Ahşap makinelerinde emniyet
9 Temel, kolon, kiriş ve merdiven kalıpları
10 Ahşap çatılar ve elemanları
11 Oturtma ve asma çatılar
12 Kapı ve pencere doğramaları
13 Ahşap kaplamalar
14 Ahşap duvar, döşeme ve tavan kaplamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1;Reha Günay/Geleneksel Ahşap Yapılar/2007 İstanbul 2;Yalman Odabaşı/Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları/1997 İstanbul 3;M.Selçuk Güner, Yapı Teknolojisi 1–2 kitabı 2009/istanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)