Ders Adı Betonarme Prefabrik Yapılar
Ders Kodu INT-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Betonarme prefabrik yapı sistemlerini söyler Statik sistemin seçim kriterlerini açıklar Modüler sisteme göre mimari tasarım ilkelerini uygular Dolu gövdeli kirişlerin montaj sırasını açıklar Kolon-kiriş bağlantı detaylarını çizer Duvar tiplerini, seçim kriterleri ve birleşim detaylarını çizer Çatı tipi,seçim kriterleri, montaj detayları ve yalıtım hakkında bilgi sahibi olur Ankastre kolon temel bağlantı detaylarını çizer Mafsallı kolon temel bağlantı detaylarını çizer
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Betonarme prefabrik yapılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Betonarme prefabrik yapıyı tanıyabilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Betonarme prefabrik yapı sistemi
2 Betonarme prefabrik statik sistemin seçim kriterleri
3 Betonarme prefabrik modüler sisteme göre mimari tasarım ilkeleri
4 Betonarme prefabrik dolu gövdeli kirişlerin seçimini etkileyen faktörler
5 Betonarme prefabrik dolu gövdeli kirişlerin üretim metotları ve montaj detayları
6 Betonarme prefabrik kolonların boyutlandırma kriterleri
7 Betonarme prefabrik kolon tip detayları
8 Betonarme prefabrik kolon kiriş bağlantı detayları
9 Betonarme prefabrik duvar tipleri
10 Betonarme prefabrik duvar seçim kriterleri ve birleşim detayları
11 Betonarme prefabrik çatı plak tipinin seçim kriterleri ve montaj aşamaları
12 Betonarme prefabrik çatı yalıtım malzemesi ve detayları
13 Betonarme prefabrik ankastre kolon bağlantı detayı
14 Betonarme prefabrik mafsallı kolon bağlantı detayı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Zarifa Han Mehmet,Emin Tolga Han Mehmet,’’ Betonarme Yapılar prefabrik ön gerilmeli yapı elemanların hesap ve tasarım örnekleriyle’’,Nobel yayıncılık, İstanbul ,2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)