Ders Adı Meslek Resmi
Ders Kodu INT-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Projeyi okuyabilme yeteneği Araç gereç kullanım yeteneği 3 boyutlu tasarım yapabilme Malzeme tanıma Mimari proje çizimi Mimari kesit ve görünüş çizimleri Vaziyet planı çıkartabilme Ölçülendirme yapma ve ölçü yapma yeteneği Grup çalışma yeteneği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Mimari projenin tanıtımı, 3 boyutlu düşünme, hayali Malzeme tasarım yeteneklerini geliştirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Malzemelerin belirlenmesi
2 1/50 ölçekli kat planını çizimine giriş
3 1/50 ölçekli kat planının devamı
4 1/50 ölçekli kat planını tamamlama
5 1/50 ölçekli bodrum kat planının çizimine giriş
6 1/50 ölçekli bodrum kat planının çizimini tamamlama
7 1/50 ölçekli yatay kesit çizimine giriş
8 1/50 ölçekli yatay kesit çiziminin tamamlanması
9 1/50 ölçekli düşey kesit çizimine giriş
10 1/50 ölçekli düşey kesit çiziminin tamamlanması
11 1/50 ölçekli mimari görünüş çizimi
12 1/50 ölçekli değişik cephe mimari görünüş çizimi
13 1/50 ölçekli çatı planının çizimi
14 1/200 ölçekli vaziyet planı çizimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Neufert Yapı Tasarımı Kelaynak yayın evi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)