Ders Adı Ahşap ve Çelik Prafabrik Yapılar
Ders Kodu INT-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mevcut zemin, temel ve alt temel kavramlarını açıklar Zemin laboratuar deneylerini yapar Yol çeşitlerini tanır Sıcak asfalt beton karışım hesaplarını yapar Suyun yoldan uzaklaştırma metotlarını bilir Şehir içi ve dışı yollarda drenaj yöntemlerini açıklar Sanat yapılarının tarifini söyler ve çeşitlerini açıklar Üst yapı bakım metotlarını açıklar Üst yapıda oluşan hasar ve sebeplerini açıklar Hasarların onarım yöntemlerini uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Betonarme prefabrik yapılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yol alt yapı ve üst yapısını tanımak, sanat yapıları, drenaj, yolların bakım ve onarımı hakkında bilgi vermek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yol altyapısı
2 Elek analizi, Akterberk limitleri, procter deneyleri
3 Optimum su muhtevası ve zemin ıslah yöntemleri
4 Yol üstü yapısı
5 Üst tabaka ve kalınlıkları
6 Yol çeşitleri tabi toprak, stabilize, makadam yollar
7 Asfalt kaplama, bitümlü sathi kaplama soğuk asfalt, sıcak asfalt, dökme asfalt kaplama
8 Beton ve parke yollar
9 Asfalt beton karışım hesapları
10 Drenaj
11 Sanat yapıları
12 Sanat yapılarının seçim kriterleri ve inşa metotları
13 Yolların bakım ve onarımları
14 Hasarların onarım yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Baban Ertan,’’ Adım Adım Yol Standart Projesi 1-2-3’’, Hür Ofset, İstanbul ,1978 Umar Faruk ,Ağar Emine,’’ Yol Üstü Yapısı’’ ,İTÜ ,1991 Tunç Argun,’’ Geoteknik ve Uygulamaları’’,Atlas Yayın, İstanbul ,2002 Naim Yaman,Fikri Yaman,’’ Yol bilgisi’’, MEB basımevi ,İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)