Ders Adı Hidrolik ve Hidroloji
Ders Kodu INT-229
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırılması Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırılması Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini arttırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Su rezervlerinin önemi, Suyun değişik fiziksel halleri, Hidrolojik çevrim ,Hidrolojinin metodları, Debi hesapları, Yağış çeşitleri, Akifer ve çeşitleri, Akım ölçümleri ve verilerin analizi, Akarsu havzalarının özellikleri, Su kaynakları, Su Basıncı, Sürtünme ve basınç kayıpları, Akış enerjisinin korunumu kanunu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini artırmak Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırmak Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırmak Hidrolik ve Hidroloji konularında temel bilgilere sahip olmak
Dersin Amacı Hidrolik ve Hidroloji konularında temel bilgilere sahip olmak. Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırılması Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırılması Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini arttırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Su rezervlerinin önemi
2 Suyun Değişik Fiziksel Halleri
3 Hidrolojik çevrim ,Hidrolojinin metodları
4 Debi hesapları
5 Debi hesapları
6 Yağış çeşitleri
7 Akifer ve çeşitleri
8 Akım ölçümleri ve verilerin analizi
9 Akarsu havzalarının özellikleri
10 Su kaynakları
11 Su Basıncı
12 Sürtünme ve basınç kayıpları
13 Akış enerjisinin korunumu kanunu
14 genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 1
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 1
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 3
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Hidrolik - B. Mutlu Sümer , İstemi Ünsal , Mehmetçik Bayazıt Birsen Yayınevi Hidroloji-Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt-Birsen Yayınevi
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)