Ders Adı İskele ve Kalıp
Ders Kodu INT-116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. iskeleler hakkında bilgi sahibi olma 2.Dış ve iç cephe iskeleleri hakkında bilgi sahibi olma 3.Hareketli ve yürür iş iskeleleri hakkında bilgi sahibi olma 4.İskele ve kalıplar hakkındaki şartnameleri öğrenme 5. Kalıplar hakkında bilgi sahibi olma 6.Kolon kiriş döşeme kalıplar hakkında bilgi sahibi olma 7.Merdiven perde duvar kalıpları hakkında bilgi sahibi olma 8.Temel lento hatıl vb kalıpları hakkında bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği kalıp çeşitleri, iş ve kalıp iskeleleri ve kullanılan malzemeler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. İş iskeleler ve çeşitlerinin 2.kalıplar ve çeşitlerinin 3.iskele ve kalıplarla ilgili şartnamelerinin öğrenilmesi
Dersin Amacı Öğrencileri geleneksel kalıp, iş iskeleleri ve kullanılan malzemeler hakkında bilgilendirmek. 1. iskeleler hakkında bilgi sahibi olma 2.Dış ve iç cephe iskeleleri hakkında bilgi sahibi olma 3.Hareketli ve yürür iş iskeleleri hakkında bilgi sahibi olma 4.İskele ve kalıplar hakkındaki şartnameleri öğrenme 5. Kalıplar hakkında bilgi sahibi olma 6.Kolon kiriş döşeme kalıplar hakkında bilgi sahibi olma 7.Merdiven perde duvar kalıpları hakkında bilgi sahibi olma 8.Temel lento hatıl vb kalıpları hakkında bilgi sahibi olma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İş iskeleleri
2 İskele çeşitleri
3 Dış cephe iskeleleri
4 İç cephe iş iskeleleri
5 Hareketli ve yürür iskeleler
6 İskelelerle ilgili şartnameler
7 Kalıplar hakkında genel bilgi
8 Kolon kalıpları
9 Kiriş kalıpları
10 Döşeme kalıpları
11 Merdiven kalıpları
12 Temel kalıpları
13 Perde duvar kalıpları
14 Hatıl, lento vb kalıpları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)