Ders Adı Su Temini ve Atık Sular
Ders Kodu INT-231
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su temini ve atık suların deşşrjı hakkında öğrencilere temel bilgiler vermek. Su ihtiyacı ve su kaynakları hakkında bilgi vermek Nufus tahmin metotları ile proje hesaplarını yapabilmeyi sağlamak Suların biriktirlmesi ve dağıtılması hakkında temel bilgilerin öğretilmesi Atık sular ve kanalizasyon sistemleri hakkında temel bilgilerin kazandırlması Arıtma tesisleri hakkında genel bilgi edinilmesi
Dersin Amacı Su temini ve atık suların deşarjı hakkında öğrencilere temel bilgiler vermek. Nufus tahmin metotları ve proje hesapları yapabilmek Yuzeysel ve yer altı suları hakkında genel bilgi sahibi olmak Suların İletilmesi ve dağıtılması hakkında temel bilgiler edinmek Atık sular ve kanalizasyon sistemlerini öğrenmek Arıtma tesisleri hakkında temel bilgiler edinmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş ve Genel Bilgiler
2 Su ihtiyacı ve Su kaynakları
3 Nufus tahmin metotları
4 Proje suresi
5 Birim su sarfiyatları
6 Yuzeysel ve Yer altı Sularının Derlenmesi
7 Akım ölçümleri ve verilerin analizi
8 Akarsu havzalarının özellikleri
9 Suların İletilmesi
10 Suların Biriktirilmesi (İcme suyu hazneleri)
11 Suların Dağıtılması (İcme suyu şebekeleri)
12 Atık Sular
13 Su arıtma tesisleri
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 1
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 1
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 3
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 3
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 2 6
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)