Ders Adı Çimento Teknolojisi
Ders Kodu INT-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Çimento üretiminde kullanılan hammaddeleri bilir, 2. Çimento teknolojisinde kullanılan temel terimleri öğrenir, 3. Çimento üretim aşamalarını öğrenir, 4. Klinker karmaoksit bileşenlerini ve özelliklerini bilir, 5. Çimento kompozisyonu ile ilgili sınır değerleri bilir 6. Çimento genel özelliklerini ve temel deneyleri bilir, 7. Çimento türlerini bilir, 8. Çimento saklanma ve depolanma koşullarını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çimentonun tarihçesi Çimentonun üretim aşamaları Çimentonun kimyasal yapısı Çimentonun hidratasyonu Çimento kompozisyonu ve sınır değerleri Çimentoların genel özellikleri ve tayini yöntemleri Çimento türleri Çimento depolanma ve saklanma koşulları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciye çimento, çimento tipleri ve özelliklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir
Dersin Amacı Öğrencinin çimentoyu tanımasını sağlamak, çimento türlerini ve özelliklerini öğretmektir.
WorkPlacement Sınıf, Beton laboratuvarı
Hafta Konular  
1 Çimentonun tarihçesi
2 Çimentonun üretim aşamaları
3 Çimentonun üretim aşamaları
4 Çimentonun kimyasal yapısı
5 Çimentonun kimyasal yapısı
6 Çimentonun hidratasyonu
7 Çimentonun hidratasyonu
8 Çimento kompozisyonu ve sınır değerleri
9 Çimento kompozisyonu ve sınır değerleri
10 Çimentoların genel özellikleri ve tayini yöntemleri
11 Çimentoların genel özellikleri ve tayini yöntemleri
12 Çimento türleri
13 Çimento türleri
14 Çimento depolanma ve saklanma koşulları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Çimento Teknolojisi Ders Notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ)
Diğer Kaynaklar Yürürlükte olan TS standartları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)