Ders Adı Genel ve Teknik İletişim
Ders Kodu INT-228
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim kavramının öğrenilmesi İletişim biçimlerinin öğrenilmesi İletişim türlerinin öğrenilmesi Konuşma ve telefon iletişiminin öğrenilmesi Beden dili ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi Grafik iletişim ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi Yeni teknolojilerin öğrenilmesi İnternetin kullanımının öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişimin tarifi ve türleri, Sözlü iletişim,Yazılı iletişim, Meslek hayatında iletişim, Grafik iletişim, Teknolojik araçlarla iletişim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişim yeteneklerinin geliştirilebilmesi ve yazışma ilkelerinin uygulanabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilme. Mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilme. İletişim kavramının öğrenilmesi İletişim biçimlerinin öğrenilmesi İletişim türlerinin öğrenilmesi Konuşma ve telefon iletişiminin öğrenilmesi Beden dili ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi Grafik iletişim ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi Yeni teknolojilerin öğrenilmesi İnternetin kullanımının öğrenilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İletişim kavramı ve öğeleri
2 İletişim akış şemasının öğrenilmesi
3 İletişim engelleri
4 İletişim biçimleri (dikey, yatay, çapraz iletişim)
5 İletişim türleri (yazılı iletişim, iş yazıları)
6 İş yazıları ile ilgili uygulamalar
7 İletişim türleri (sözlü iletişim)
8 Konuşma ve telefon iletişimi ile ilgili uygulamalar
9 İletişim türleri (sözsüz iletişim beden dili)
10 Beden diliyle ilgili uygulamalar
11 İletişim türleri (grafik iletişimi)
12 Grafik iletişim ile ilgili uygulamalar
13 Yeni teknolojiler ve iletişim
14 İnternet, intranet, ekstranet, web sayfası, veri tabanı,telekonferansın iş hayatında kullanılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 1
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 4
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-KIRMIZI H.,Genel ve Teknik İletişim, ISBN:975921834-8, Dilara Yayınevi, 2003,Trabzon,Türkiye 2-DEMİRAY U.,Meslek Yüksekokulları için Genel ve Teknik İletişim, ISBN: 975-8792-10-5 Pegem A Yayınları,2003, Ankara,Türkiye. 3.Genel ve Teknik iletişim, Hasan Kırmızı, Trabzon, 2006 4. İletişim ders notları, Nafiz AKGÜN
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)