Ders Adı İşletme Yönetimi
Ders Kodu INT-232
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İşletmenin kavramı ve tarihçesini Misyon, vizyon ve statejik amaçları İşletmelerin sınıflandırılmasını İşletmelerin büyüklüğünü ve kapasitesini İşletmenin fonksiyonlarını İşletmenin kavramı ve tarihçesini Finansman ve halkla ilişkiler konularını Organizasyonların Kriz yönetiminin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletme ve yönetimin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, büyüklük ve kapasite seçimi. İşletme fonksiyonlarını ve organizasyonların işleyişi analiz ve optimize etme yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletme ve yönetimin temel kavramlarını,işletmelerin çeşitlerini,işletmelerin kuruluş amaçlarını,yer seçimini ve kapasitesini öğrenmeyi hedeflemektedir.
Dersin Amacı İşletme ve yönetimin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini kavrayabilme. İşletmelerin çeşitlerini sıralayabilme. İşletmenin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletme kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletme kavramı ve tarihçesi, İşletme Yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ilişkileri
2 İşletmenin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İşletmenin amaçları ve amaçları etkileyen iç ve dış faktörler
3 Örgüt ve İşletme, Misyon, vizyon ve stratejik amaçlar
4 İşletme yönetiminin amaçları ve diğer başarı ölçütleri
5 İşletmelerin sınıflandırılması, Hukuki yapılarına göre işletmelerin incelenmesi
6 işletme ve çevresi, İşletmelerin kuruluş yeri çalışması
7 Yapılabilirlik etüdü
8 İşletmelerin büyüklüğü
9 Kapasite tanımı ve kapasite çeşitleri
10 İşletmenin fonksiyonları
11 Yönetim, pazarlama, insan kaynakları, üretim, muhasebe
12 Finansman, halkla ilişkiler, tedarik AR-GE
13 Organizasyonlar
14 Stratejik yönetim kriz yönetimi. Motivasyon, çatışma çözümleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 1
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 1
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 5
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 3
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Karalar, R, ?Genel İşletme Ekonomisi?, ISBN 975-412-058-7, Engin Yayını, 1993, Ankara, Türkiye 2. Özdemir,A., Girişimcilik, Özkan Matbaacılık, 1998 Ankara, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)