Ders Adı Yol Bilgisi
Ders Kodu INT-3255
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Nokta aplikasyonu, Açıların Aplikasyonu, Bir Doğrultunun Aplikasyonu, Doğruların Aplikasyonu, Paralellerin Aplikasyonu, Yatay Kurpların Aplikasyonu, Birleşik Kurpların Aplikasyonu, Düşey Kurpların Aplikasyonu, Şev Kazıklarının Çakılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yol, İmar planı, Su ve Kanalizasyon vb. projelerin arazide işaretlenmesi. 1. Temel ölçüm araçları hakkında bilgi sahibi olmak 2. Temel aplikasyon metotlarını öğrenmek 3. Temel ölçüm metotlarını öğrenmek 4. Aplikasyon ölçü krokisi hazırlanmasını öğrenmek 5.Parsel aplikasyonunu öğrenmek
No Dersin Kazanımları  
1 Mevcut zemin, temel ve alt temel kavramlarını açıklar
2 Zemin laboratuar deneylerini yapar
3 Yol çeşitlerini tanır
4 Sıcak asfalt beton karışım hesaplarını yapar
5 Suyun yoldan uzaklaştırma metotlarını bilir
6 Şehir içi ve dışı yollarda drenaj yöntemlerini açıklar
7 Sanat yapılarının tarifini söyler ve çeşitlerini açıklar
8 Üst yapı bakım metotlarını açıklar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Aplikasyonun tanımı ve aplikasyonda kullanılan yöntemler.
2 Aplikasyonda yapılan hatalar ve aplikasyon yöntemlerinin hassasiyeti.
3 Açı-doğrultu aplikasyonu.
4 Birbirini görmeyen iki nokta arasına ara nokta aplikasyonu.
5 Parsel aplikasyonu.
6 Şev noktalarının belirlenmesi
7 Düşey aplikasyon yöntemleri
8 Çemberlerle ilgili temel bilgiler.
9 Düşey Kurp hesapları
10 Kurp aplikasyonu.
11 Some noktasına ulaşılamama durumunda kurp aplikasyonu.
12 Kurp ara noktalarının dik koordinat yöntemine göre aplikasyonu.
13 Kurp ara noktalarının kutupsal koordinat yöntemine göre aplikasyonu.
14 Dever hasaplamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 4
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 3
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 3
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Tüdeş T, “Aplikasyon”, 1995, Trabzon,Türkiye 2. Aydın Ö, "Mühendislik Ölçmeleri Ders Notları", 2005, İstanbul, Türkiye
Diğer Kaynaklar 2. Şerbetçi M. , Atasoy V. “Jeodezik Hesap”, 1994,Trabzon,Türkiye
Materyal
Dökümanlar Ölçüm Aletleri
Ödevler Projelerin araziye aplikasyonuyla ilgili gerekli dökümanlar
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri