Ders Adı Yapılarda Enerji Tasarrufu ve İzolasyon
Ders Kodu INT-3263
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Su, nem, ısı, ses ve yangın izolasyonunun uygulanması ve malzemelerinin tanıtılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri su, nem, ses, ısı ve yangın yalıtımları, kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgilendirmek.İzolasyonun tanımını ve önemini anlama Su ve nem izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma Isı ve ses izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma Yangın izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma Cam yünü, Taş yünü, Perlit, Bims vb. izolasyon malzemelerini tanıma
No Dersin Kazanımları  
1 İzolasyonun tanımını ve önemini anlama
2 Su ve nem izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
3 Isı ve ses izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
4 Yangın izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
5 Cam yünü, Taş yünü, Perlit, Bims vb. izolasyon malzemelerini tanıma
6 Strafor, membran, gaz beton vb izolasyon malzemelerini tanıma
7 Temellerde bohçalama hakkında bilgi sahibi olma
8 Dış cephelerde mantolama hakkında bilgi sahibi olma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İzolasyonun tanımı
2 Su ve nem izolasyonu. Temel Su Yalıtım Malzemeleri
3 Isı izolasyonu ve temel ısı yalıtım malzemeleri.
4 Ses izolasyonu ve temel ses yalıtım malzemeleri.
5 Yangın izolasyonu ve temel yangın yalıtım malzemeleri
6 Perlit ve genleştirilmiş perlit
7 Pomza
8 Gazbeton
9 Strafor
10 Membranlar
11 Membranlar
12 Heraklit, kauçuk, keçe vb
13 Dış cephe mantolama
14 Dış cephe mantolama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1;M.Selçuk Güner/Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı / 2009 İstanbul 2;Yalıtım Teknolojisi, Yrd. Doç. Dr. Kıvanç TOPÇUOĞLU, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014 Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri