Ders Adı Yapı Tesisatları
Ders Kodu INT-3109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yapıda elektrik,temiz su,yangın,pis ve kirli su,sıcak su,ısıtma ve havalandırma tesisatları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri elektrik,sıhhi,ısıtma,havalandırma,sıcak su,soğuk su tesisatları ve kullanılan malzemeler hakkında bilgilendirme. Yapıda elektrik tesisatının öğrenilmesi Bina temiz su tesisatının öğrenilmesi Yangın tesisatının öğrenilmesi Pis ve kirli su tesisatının öğrenilmesi Sıcak su tesisatının öğrenilmesi Isıtma ve havalandırma tesisatının öğrenilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Elektrik devresinin bileşenleri ve çeşitleri hakkında bilgi edinme
2 Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçlerin tanınması
3 İç ve dış su tesisatı bölümlerini öğrenme
4 Su depoları hakkında bilgi sahibi olma
5 Yangın tesisatı hakkında bilgi sahibi olma
6 Pis ve temiz su tesisatı hakkında bilgi sahibi olma
7 Güneş enerjisi hakkında bilgi sahibi olma
8 Kalorifer tesisatı hakkında bilgi sahibi olma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Elektrik devresini bileşenleri ve çeşitleri
2 Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçler
3 Sıva üstü ve sıva altı tesisat yapım ilkeleri
4 Suyun binaya alınması
5 İç su tesisatı ve bölümleri
6 Su depoları
7 Yangın tesisatı
8 Dış pis su tesisatının yapılışı
9 İç pis su tesisatı ve bölümleri
10 Yağış suyu tesisatı
11 Sıcak su tesisatı
12 Güneş enerjisi tesisatı
13 Bina ısıtma ve kat kaloriferi tesisatı
14 Yapı havalandırma sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 2
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1;M.Selçuk Güner/Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı / 2009 İstanbul 2;Köksal Özcan /Yapı kitabı /1990 Ankara 3;Cahit Sıdal ,E.Sait Öz/Yapıda Sıhhi Tesisat kitabı/1998 İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri