Ders Adı Ölçme Tekniği
Ders Kodu ELK-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Temel ve türetilmiş birimleri açıklar, önemli elektriksel birim standartlarını tanır. Standartı tanır, ölçme ve kalibrasyonun standartlardaki yerini açıklar. 2.Hataları gruplandırır. Ortalama, sapma ve standart sapmayı hesaplar. Ölçü aletlerinin özelliklerini belirtmek amacı ile kullanılan standart sembolleri tanır. 3. Döner bobinli galvanometreyi, ampermetre olarak kullanmak üzere şönt direnç hesabını yapar. Döner bobinli galvanometreyi, voltmetre olarak kullanmak üzere ön direnç hesabını yapar. 4. Döner bobinli galvanometreyi, seri ve paralel tip ohmmetre olarak kullanma ilkesini açıklar. Multimetreleri tanır ve gerekli ölçme işlemlerini yapar. 5. Sinüsoidal işaretin değerlerini (efektif, rms) açıklar. A.C. ölçümünde frekansın etkisini açıklar. 6. Elektrodinamik ölçü aletinin çalışmasını açıklar. A.C.işaretlerin doğrultularak ölçülmesini açıklar. 7. Değişik dalga şekillerinin ölçümünü yapar. Ölçü Transformatörlerini kullanım amacını açıklar. 8. D.C.ve A.C.güç ve iş kavramlarını açıklar. 9. Elektrodinamik wattmetrenin yapısını tanır. Güç faktörünü ölçer. 10. Bir fazlı ve üç fazlı sayaçları devreye bağlar . 11. Dirençleri ölçme tekniği açısından küçük, orta ve yüksek değerli dirençler olarak tanır. Voltmetre-Ampermetre yöntemi ile direnç ölçmeyi yapar. 12. Frekansmetreyi tanır ve frekans ölçümü yapar. Senkronoskopu tanır ve senkronizm anının belirlenmesinde kullanır. 13. Osiloskopun yapısı ve çalışma ilkelerini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ölçme, kalibrasyon, fiziksel ve elektriksel standart birimler ve birim çevirmeleri. Hata, gecikme ve ölçüm cihazı ile ilgili temel etkiler. Hataların sınıflandırılması ve bileşkeleri. Akım, gerilim ve güç ölçümleri. Elektriksel büyüklüklerin anlık, ortalama ve tepe değerleri. Aktif ve reaktif güç tanımı ve ölçülmesi. D?arsonval metre, elektrodinamik metreler, genel sınıflandırmalar, wattmetre, voltmetre ve ampermetreler. Direnç, sığa ve indüksiyonun ölçülmesi. Osiliskopla yapılan ölçümler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Uluslar arası sistemin (S.I.) kabul ettiği temel ve türetilmiş birimleri, ölçü aletlerinin sembolleri ve ilkelerini kavrayabilme. 2. D.C.ampermetre ve D.C.voltmetre olarak kullanılma ilkesini uygulayabilme. Direnç ölçme işlemlerini yapabilme. 3. Alternatif akım ve alternatif gerilim ölçülmesi ve bunlarla ilgili cihazların çalışma ilkeleri kavrayabilme. 4. Elektrik devrelerinde, güç ve işin ölçülme ilkelerini kavrayabilme, Watmetre ve sayaçlarla ölçme işlemi yapabilme. 5. Çeşitli yöntemlerle, elektrik-elektronik devrelerde devre elemanlarını ve parametrelerini tanıyabilme. Osiloskop ile ölçme yapabilme.
Dersin Amacı Ölçme, kalibrasyon tanımını, temel ve elektriksel birim standartlarını kavrayabilme. Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hatalarının çeşitleri ve hesaplamasını yapabilme. Ölçme aletlerinin çalışma ilkelerini tanıyabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ölçme ve cihaz ilkelerinin incelenmesi, ölçü aletlerinin sembolleri ve çalışma prensibinin öğrenilmesi.
2 Ölçü aletlerinin tanıtımı, ölçü hataları ve cihaz karakteristiklerinin incelenmesi.
3 Doğru Akım Ampermetre ve Voltmetresinin tanıtımı, kullanılmasının öğrenilmesi, direnç ölçme işleminin yapılması, konu ile ilgili uygulama yapmak.
4 Multimetreleri tanımak, analog ve dijital multimetrelerin okunmasını ve kullanılmasını öğrenmek, uygulama yapmak.
5 Alternatif Akım ve Alternatif Gerilimin ölçülmesi ve bunlarla ilgili cihazları tanımak ve çalışma ilkelerini öğrenmek, konu ile ilgili uygulama yapmak.
6 Ölçü transformatörlerinin tanıtılması, akım ve gerilim trs. incelenmesi, kullanılmasının ve bunlara bağlı ölçü aletlerinin okunmasını öğrenmek.
7 Elektrik devrelerinde güç ve işin ölçülme ilkelerini kavramak, Wattmetre ve sayaçlarla ölçme işlemini yapmak.
8 Frekans, güçkatsayısı, devir ölçmenin incelenmesi ve ölçü aletlerinin tanıtılması, devreye bağlayarak kullanmayı öğrenmek.
9 Pens avometreleri, çevresel ölçüm cihazlarını, Gausmetreyi, şebeke analizörlerini tanımak, bağlamasını ve kullanmasını öğrenmek.
10 İncelenen ölçü aletleri ile ilgili devreler kurup çeşitli uygulamalar yapmak.
11 Osiloskopun yapısının ve çalışma ilkelerinin ve özelliklerinin öğrenilmesi.
12 Osiloskopun kalibrasyonunu yapmak, osiloskop ile AC ve DC gerilim ölçmek, periyot ve frekans ölçmek, konu ile ilgili uygulama yapmak.
13 Osiloskop ile faz farkını ölçmek, güç ölçmek, akım ölçmek, kare dalga testleri yapmak.
14 Osiloskop ve diğer ölçü aletleri ile uygulama yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 2
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 5
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 1
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 1
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 4
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 1
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 1
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 1
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 1
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 4 14 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 14 56
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Elektrik-Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği Mahmut Nacar
Diğer Kaynaklar Elektrik-Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği Mahmut Nacar
Materyal
Dökümanlar Elektrik-Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği Mahmut Nacar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)