Ders Adı Alternatif Akım Devreleri
Ders Kodu ELK-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 4-Koray Özsoy
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri açıklar. 2. A.A. büyüklüklerini vektörel ifade eder, kompleks sayıları devre çözümünde kullanır. 3. Omik direnç üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 4. Kondansatör üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 5. İndüktans üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 6. (R,L,C) devreleri için empedansı kompleks olarak belirtir. Seri ve paralel devrelerde rezonansı açıklar. 7. Omik direnç, Bobin ve Kondansatör üzerinde güç ve enerjiyi açıklar. 8. Güç katsayısının düzeltilmesini açıklar. 9. Üç fazlı sistemin elde edilmesini açıklar. 10. Faz gerilimi, hat akımı terimlerini açıklar. 11. Yüklerin omik, endüktif ve kapasitif olması durumunda aktif, reaktif ve görünür gücü hesaplar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Alternatif akım devreleriyle ilgili temel kavramlar ve teoriler. AC devre denklemlerini oluşturma ve çözme. Alternatif akım, alternative gerilim, faz ve faz farkı, Anlık-ortalama-etkin değerler, Ac devrelerde güç. Seri RL-RC-RLC devreleri, parallel RL-RC-RLC devreleri, Empedans, rezonans, fazör diyagramları, ac kaynaklar. Alternatif akım altında bobbin ve kondansatörün karakterleri, Sinüsoidal alternative akım ve fazörleri. AC analiz metodları, mesh ve node analiz yöntemleri. Köprü devreleri. Devrenin darbe cevabı ve transfer fonksiyonu. Bağıl indüktans ve transformatör teorisi. Sinüs olmayan sistemler, çok fazlı sistemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Alternatif akımı tanıyabilme, sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri kavrayabilme. 2. AA?da R, L, C devre elemanlarının davranışlarını kavrayabilme. 3. AA?da R-L-C devre elemanları üzerinde harcanan güç türlerini tanıyabilme. 4. Üç fazlı sistemlerde akım, gerilim ve güç değerlerinin hesaplarını kavrayabilme.
Dersin Amacı Alternatif akım devreleri ile ilgili teorem ve kavramları kavrayabilme, gerekli hesaplamalarını yapabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Maksimum değer, ortalama değer, ani değer, efektif değer, tepeden tepeye değer, frekans, dalga boyu, açısal hız, faz açısı ve faz farkı, faz farkının küçültülmesi, osiloskop kullanarak alternatif akımın çeşitli değerlerinin ölçülmesi
2 A.A. büyüklüklerini vektörel ifade edilmesi, kompleks sayıların devre çözümünde kullanılması.
3 Omik direnç, kondansatör ve indüktans üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkisi.
4 (R,L,C) seri devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
5 (R,L,C) seri devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
6 (R,L,C) seri devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
7 (R,L,C) paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
8 (R,L,C) paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
9 (R,L,C) paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
10 (R,L,C) seri-paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
11 (R,L,C) seri-paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
12 Seri ve paralel devrelerde rezonans.
13 Omik direnç,bobin,kondansatör üzerinde güç ve enerji.
14 Güç katsayısının düzeltilmesi ve güç üçgeni.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 0
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 0
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 0
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 0
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 0
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 0
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 0
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 0
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 0
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 0
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 0
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 0
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Okumuş M.T., Gümüşoluk A., “Alternatif Akım Devre Analizi”, Maki Yayın, 2003, Kahramanmaraş, Türkiye 2. Arifoğlu U, ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliğin Temelleri Alatarnatif Akım Devreleri Cilt-II’ ISBN: 975-316-403-3 Alfa Yayınları, 2000, İstanbul,Türkiye 3. Özdemir A, ‘Elektroteknik-II’ Özkan Matbacılık, Ankara, Türkiye 4. Dalfes M, ‘Elektroteknik Doğru akım ve Altarnatif Akım Temel Kanunlar, Makineler, Problemler, Elektronik, Elektrik Teknolojisi, ISBN: 975-7670-02-2, Seç Kitap Dağıtım, 1993, İstanbul, Türkiye 5. Fethi ERALP “Elektrik Problemleri” 6. Metin KESKİNPALA “Temel Elektrik Ders Notları” A.Ü Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)