Ders Adı Elektrik Şebeke ve Tesisleri
Ders Kodu ELK-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Işığın temelleri, insan gözü ve görme, ışığın davranışı, 2) Temel aydınlatma kavramlarının öğrenilmesi, aydınlatmanın faydaları, 3) Dış ve iç aydınlatma uygulamaları, 4) İç ve dış aydınlatma hesaplarının öğrenilmesi 5) İç tesisat malzemelerinin tanıtılması, özelliklerinin ve secimin öğrenilmesi 6) Kesit tayini, akim kontrolü ve gerilim düşümü kontrolünün öğrenilmesi, 7) Proje adımları, iç tesisat proje tasarımı, dosya hazırlama kurallarının kavranması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramlar, A.G. şebeke tipleri ve koruma önlemleri, elektrik tesisat teknolojisi ve koruma önlemleri. Kablo tipi ve kesitinin seçimi, Şebeke kurulum çeşitleri. Topraklama teknikleri. Elektrik şebeke tesisleri ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler. Elektrik projelerinde kullanılan şemaların çizilmesi, Elektrik tesislerinde kullanılan elemanlar ve bunların şematik karşılıkları. Elektrik tesisatıyla ilgili temel uygulamalar. Kurulan şebekenin güvenlik önlemlerinin alınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Aydınlatma tekniğinin temel özelliklerini kavratmak, aydınlatma tasarımı yapmak, iç tesisat projesinin yapım aşamalarını öğretmek, malzemeleri tanımak ve seçimini yapabilmek.
Dersin Amacı Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, şebeke çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme. Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı alınan önlemleri açıklayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Teknikerin tanımı, görevleri ve imza yetkisi.
2 Elektrik şebeke tesisleri ile ilgili temel kavramlar. Semboller.
3 Alçak gerilim şebeke tipleri ve özellikleri.
4 Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı, alınan önlemler. İlk yardım kuralları.
5 Elektrik tesislerinde topraklamanın önemi ve çeşitleri.
6 Temel topraklamanın detayları, uygulanması ve hesaplanması.
7 İç tesisat malzemelerinin özellikleri ve seçim kriterleri.
8 Zayıf akım tesisleri ve uygulamaları.
9 Kuvvetli akım tesisleri. Linye sorti uyugulamaları.
10 Telefon ve TV tesisatları.
11 Diyafon tesisatları.
12 Fotosel ve PIR dedektör uygulamaları.
13 Yangın ihbar ve alarm sistemleri.
14 Floresan lamba ve halojen lamba uygulamaları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 0
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 0
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 0
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 0
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 0
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 0
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 0
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 0
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 0
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 0
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 0
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 0
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 153    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Nacar M, ‘Elektrik Şebeke ve Tesisleri’ Color offset Matbaacılık, 2003, İskenderun, Türkiye, 2. Özdemir A. ‘Atölye-1’ Özkan Matbaacılık, Ankara, Türkiye 3. Elektrik Tesislerinde Güvenlik (Dr. Mustafa BAYRAM Beta Basım Yayımı) 4. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (EMO Yayınları) 5. Elektrik Tesisat Bilgisi 1 ve 2. (Ali HÜRER MEB Yayınları) 6. Elektrik tesisleri (Doç.Dr.İrfan GÜNEY M.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)