Ders Adı Temel Elektronik
Ders Kodu ELK-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Temel elektriksel kavramları ve elektrik kanunlarını açıklayabilme 2) Yarı iletken teorisini, P ve N tipi yarı iletken maddeleri açıklayabilme 3) Diyot çeşitlerini, yapılarını, karakteristiklerini açıklayabilme 4) Elektrik/elektronik devre elemanlarını test edebilme 5) Temel elektrik/elektronik devreleri kurabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, güç, enerji, iş, elektrik alanı, temel elektrik kanunları; Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları. 2. İletken, yalıtkan, yarı iletken kavramları; atomik yapı, elektron, oyuk, iletken maddeler, yarı iletken maddede iletim teorisi, enerji seviyeleri. 3. Elektrik/elektronik devre elemanları; direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, zener diyot, transformatör, sigorta, led. 4. Sinyal üreteçleri; kullanımı, sinüs, kare, üçgen, testere dişi sinyaller, frekans ayarı, genlik ayarı. 5. Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; direnç, diyot, kondansatör, led, transistor, bobin, sigorta, zener diyot, transformatör, lamba, kablo, elektrik anahtar testleri. 6. PNP ve NPN birleşimi, BJT çalışma prensibi, 7. Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları, baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Temel elektriksel kavramları ve elektrik kanunlarını açıklayar 2) Elektrik/elektronik devre elemanlarını test eder 3) Temel elektrik/elektronik devreleri kurabilme.
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, öğrenenlere; elektriksel büyüklükler, temel elektrik kanunları, elektrik/elektronik devre elemanları, baskı devre tasarlama ve çıkarma, lehimleme tekniklerine ilişkin olarak bilgi, beceri ve anlayış kazandırmaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, güç, enerji, iş, elektrik alanı
2 Temel elektrik kanunları; Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları
3 Elektrik/elektronik devre elemanları; sigorta, direnç, kondansatör
4 Elektrik/elektronik devre elemanları; bobin, transformatör
5 İletken, yalıtkan, yarı iletken kavramları; atomik yapı, elektron, oyuk, iletken maddeler, yarı iletken maddede iletim teorisi, enerji seviyeleri.
6 P-N birleşimi, azalma bölgesi, yarı iletken diyodun yapısı, çalışma prensibi, diyot eşdeğer devreleri, ileri ve ters yön karakteristikleri, ileri ve ters yön akımları
7 zener diyot, led, schottky diyot, PIN diyot, varikap diyot, tünel diyot yapıları ve çalışma prensipleri
8 Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; direnç, diyot, kondansatör, led, transistor, bobin, sigorta, zener diyot, transformatör, lamba, kablo, elektrik anahtar testleri.
9 Arasınav
10 Tam dalga, yarım dalga, köprü tipi doğrultucu devreleri, kenetleyici devreleri
11 Zener diyot ile regülasyon devreleri, filtre devreleri hesabı ve dizaynı
12 PNP ve NPN birleşimi, BJT çalışma prensibi, yükseltme işlemi ve bağlantı çeşitleri, bağlantı çeşitlerine göre giriş çıkış karakteristikleri, , akım kazançları
13 Baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi
14 Havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 1
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 2
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 1
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 1
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 2
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 1
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 1
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 1
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 5
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 20
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 15    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Robert Boylestad, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları, 1994 [2] Türköz, Mehmet Sait, ?Elektronik Devreleri-1 ve 2?, Birsen Yayınevi, 1999 [3] Hazen, M, ?Exploring Electronic Devices?, Saunders College Publ. [4] Sedra and Smith, ?Microelectronic Circuits?, Oxford University Pres., 1998
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)