Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Kodu ELK-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) EMRE ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Programın yüklenmesi işlemini yapar. Programın özelliklerini açıklar. 2. Tasarım ortamındaki menüler ve bunlara ait komutların işlevlerini kavrar, komutları tasarım ortamında uygular. 3. Program paketinde devre oluşumunda kullanılan devre elemanlarının sembollerini tanır. 4. Çizim ortamına taşınan elemanların kopyalama, taşıma, döndürme, ayna görüntüsünün elde edilmesi, silinmesi gibi işlemleri yapar. 5. Çizim ekranını kopyalama çizim penceresinin ölçeğini büyültme, küçültme, çizim ekranında ızgara görüntüsü elde etme, çizim aralığını ayarlama işlemlerini kavrar, yaptığı tasarımda bunları uygular. 6. Bloklama ve kişisel sembol kütüphane oluşturma işlemlerini yapar. 7. Program paketinde kullanılan test cihazlarını tanır. 8. Program paketinin sanal ortamda sunduğu test cihazları ile tasarlanan devrelerin analiz metotlarını uygular. 9. Bir çizim dosyasının yazıcı ve çiziciden çıktısını alma işlemini yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elektronik devrelerin bilgisayar programları ile simule edilme yöntemlerinin temelleri. Programın bilgisayara kurulumu. Parçaların yerlerinin ve değerlerinin oluşturulması. Direnç, kondansatör, bobin, kaynaklar, transformatörler ve röleler gibi temel elemanların simulasyon özellikleri. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu devreler. Herhangi bir devrenin simulasyonu ve analizi. Ölçüm aletlerinin simulasyonları. Osiloskopun kullanımı ve özellikleri. İstenen özellikte bir devrenin program yardımıyla oluşturulması. Çizilen devre şemalarının yazıcıdan çıktılarının alınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Program paketini çalıştırmak için gerekli donanım ve yazılımı kavrayabilme. 2. Mevcut program paketi yardımı ile devre şeması tasarımı ve çizimini yapabilme. 3. Program paketinin sanal ortamda sunduğu test cihazlarını kullanarak tasarlanan devrelerin analiz işlemlerini yapabilme. 4. Yapılan tasarım sonunda bu şekil ve semboller kümesinin uygun kağıda dokümanının alınma işlemini yapabilme.
Dersin Amacı Elektrik/Elektronik devre tasarımı ile ilgili program paketlerinin genel yapısını kavrayabilme. Program paketini kullanarak tasarım yapabilme. Program paketini kullanarak devre analizi yapabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Programın tanıtılması ve yüklenmesi
2 Program ara yüzünün ve komutların ve komut kısa yollarının tanıtılması
3 Programda kullanılabilen devre elemanlarının ve özelliklerinin tanıtılması
4 Devre oluşturma ve eleman bağlantı tekniklerinin anlatılması
5 Devre oluşturulurken yapılabilecek muhtemel hatalar ve nedenlerinin anlatılması
6 Örnek devrelerin yaptırılıp, çalıştırılması
7 Örnek devrelerin yaptırılıp, çalıştırılması
8 Devrelerin kayıt edilip, daha önce kaydedilmiş devrelerin incelenmesi
9 Örnek devre yapımı
10 Programdaki test araçlarının ve özelliklerinin tanıtılması
11 Test araçlarını kullanarak yapılan devrelerin ölçümlerinin yapılması
12 İstenen bir devrenin programda oluşturulması
13 İstenen devrenin hesaplarının yapılması
14 Programdan yapılan devrelerin, çıktılarının alınması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 0
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 0
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 0
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 0
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 0
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 0
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 0
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 0
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 0
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 0
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 0
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 0
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 80    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1 - Taşbaşı A., “Bilgisayar Destekli Tasarım Electronics Workbench 5.1 & Multisim 2001”, ISBN:975-8834-07-X, Altaş Yayıncılık, 2004, İstanbul, Türkiye. 2 -Yağımlı M., Akar F., “Bilgisayar Devre Dizaynı”, ISBN: 975-486-768-9, Beta Basın Yay., İstanbul , 1999 3- Yarcı K.- ÖZTÜRK O.-Aydınyüz E., “Bilgisayar Uygulamaları 1”, ISBN: 975-411-090-5, İstanbul, 1998 4- Özdemir A., “Bilgisayar Uygulamaları”, Bizim Büro Basım Evi, Ankara, 2003
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ön görülen bir devrenin tasarımının yapılması
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)