Ders Adı Elektrik Bakım ve Arıza Analizi
Ders Kodu ELK-122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Koray Özsoy
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ölçme terim ve kavramlarını bilir 2) Birim sistemlerini bilir ve birim dönüşümlerini yapar 3) Ölçü cihazlarını tanır ve kullanır 4) Arızaları tespit mantığını bilir 5) Elektrik elemanları tanır, sembollerini bilir ve devre çizimlerini okur 6) Korumanın gerekliliğini kavrar 7) Elektrik araç - gereçlerin arızalarını tanır 8) Elektrikte yalıtkanlık ve topraklamanın önemini kavrar 9)Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim devre elemanlarının arızalarını tanır 10) Bakım - onarım ve koruyucu bakımın önemini kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ölçü aletlerini ve test cihazlarını kullanarak arıza tespiti ve bakım
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ölçme ve arıza tespit mantığını kavramak, bakım onarım yapabilmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ölçme bilgisine giriş . Birim sistemleri, Elektrik sembolleri ve devre elemanları. Ölçme araç ve gereçleri.
2 Elektrik tesislerinde iş güvenliği, ilk yardım kuralları
3 İş güvenliği malzeme ve ekipmanları,kişisel koruyucular
4 Bakım yöntemleri. Arıza bakım, kestirimci bakım, koruyucu bakım.
5 Arızanın tanımı ve gidermenin önemi. Arıza bulma yöntemleri.
6 Elektrik devrelerinde arıza tespiti, arıza ve bakım karteksleri,arşivleme ve katalog çeşitleri.
7 Devre elemanlarının sağlamlık kontrolu.
8 Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilimde koruma.
9 Alçak Gerilim tesislerinde çalışma ve manevralar.
10 Yüksek Gerilim tesislerinde çalışma ve manevralar.
11 Elektrik tesislerinde topraklama çeşitleri ve uygulama esasları.
12 Yalıtkanlık ve Topraklama dirençlerinin ölçümü
13 Mekanik ölçümler, makine arızaları
14 Elektriksel ölçümler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 1
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 4
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 1
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 1
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 5
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 1
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 1
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 1
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 1
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [2] PASTACI, Halit, "Elektrik ve Elektronik Ölçme", Istanbul, 1996. [3] GERÇEK, Cihan, "Her Yönüyle Enstrümantasyon ve Ölçme", Era Bilgi Sistemleri Yayınları, 2001. [4] NACAR, Mahmut, "Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği", 2003. [5] PARR, E. A.,Endüstriyel Kontrol El Kitabı, Cilt II,MEB Yayınları, 2002 [6] YÜCEL, M. Ergün, Endüstriyel Elektrik, İstanbul, 2002. [7] ALERIC, Walter, Elektrik Motorlarının Kontrolü, YÖK yayını, Ankara,1993
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)