Ders Adı Doğru Akım Makineleri
Ders Kodu ELK-145
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) DA elektrik makinelerinin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma, 2) DA jeneratörlerinin fraklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler 3) DA motorlarının fraklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği D.A. makinelerinin çalışma ilkeleri, yapısını ve parçaları, D.A. makinelerinde indüklenen gerilim ve moment hesabı, D.A. makinelerinde besleme şekilleri ve endüvi reaksiyonu, D.A. generatörlerinin temel davranışları, D.A. motorlarında yol verme, hız kontrolü ve frenleme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-DA elektrik makinelerinin yapıları, çalışma prensipleri, farklı çalışma şekillerindeki hesaplamaların yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi.
Dersin Amacı D.A. makinelerinin yapısını ve çalışma prensiplerini kavrayabilme. D.A. makinelerinde yol verme ve hız kontrol yöntemlerini kavrayabilme. D.A. makinelerinde elektriksel frenleme yöntemlerini tanıyabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Doğru Akım Elektrik makineleri çalışma prensibinin açıklanması.
2 Tipik bir Doğru Akım makine temel parçalarının tanımlanıp açıklanması.
3 Bir DA makinede manyetik akının oluşumu, akı yolları ve temel bağıntıları.
4 DA makinelerin temel çalışma karakteristiklerinin tanımlanıp incelenmesi.
5 Doğru Akım Generatörlerinin çeşitleri ve karakteristikleri.
6 Yabancı Uyartımlı (Generatörler) dinamolar.
7 Kompunt dinamolar.
8 Doğru Akım Generatörlerinin önemli karakteristikleri.
9 Doğru Akım Motorlarının çeşitleri ve karakteristikleri.
10 Seri motorlar.
11 Şönt motorlar. Kompunt motorlar.
12 Doğru Akım Motorlarının önemli karakteristikleri
13 Doğru Akım Motorlarının devir yönünün değiştirilmesi.
14 Doğru Akım Makinelerinde Güç, Moment ve Verim.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 1
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 1
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 5
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 1
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 1
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 1
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 1
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 1
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 1
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Adem ALTUNSAÇLI . Elektrik Makineleri - I , 2003, Kahramanmaraş, Türkiye. 2.Necati OĞUZ - Muhittin GÖKKAYA Elektrik Makineleri - I M.E. B. Yayınları 3. M. Adnan PEŞİNT Abdullah ÜRKMEZ ?Elektrik Makineleri - II M.E. B. Yayınları 4. Nurdan GÜZELBEYOĞLU Elektrik Makineleri I,II Çözümlü Problemleri - İTÜ
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)