Ders Adı Asenkron ve Senkron Makinalar
Ders Kodu ELK-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 4-Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) AA elektrik makinelerinin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma, 2) AA 1 fazlı motorların çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. 3) AA 3 fazlı motorların fraklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. 4) Senkron jeneratörlerin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma, 5) Senkron motorların çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Üç fazlı ve tek fazlı asenkron motorların yapısı, özellikleri ve çalışma prensibi, üç fazlı asenkron motorların eşdeğer devreleri, üç fazlı asenkron motorlarda boşta çalışma, kısa devre deneyi ve yükte çalışması, asenkron motorlarda yol verme, hız kontrolü ve frenleme, tek fazlı asenkron motorlar, senkron generatörlerin ve senkron motorların yapısı, özellikleri, çalışma yöntemleri ve ilkeleri, senkron generatörlerde omik, endüktif ve kapasitif yükler için fazör diyagramı, senkron generatörlerin paralel bağlanması, senkron motora yol verme, senkron motorların omik, endüktif ve kapasitif yükler için fazör diyagramı, senkron makinenin yüklenmesi (aktif-reaktif güç ayarı)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri AA elektrik makineleri ve senkron makinelerin yapıları, çalışma prensipleri, farklı çalışma şekillerindeki hesaplamaların yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi.
Dersin Amacı Üç fazlı ve tek fazlı asenkron motorların yapısını tanıyabilme, özellikleri ve kullanım yerlerini kavrayabilme. Üç fazlı asenkron motorlarda yol verme, hız kontrolü ve frenleme yöntemleri ile eşdeğer devrelerini tanıyabilme.Senkron makinelerin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma,
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 AC elektrik makineleri kavramı; indüksiyon emk ve kuvvetlerinin tanımlanması.
2 Asenkron motorların çalışma prensibi ve yapıları ile temel büyüklüklerinin tanımı.
3 Asenkron makinelerin temel çalışma bağıntılarının çıkarılıp incelenmesi.
4 Asenkron makinelerde güç kayıplarının ve verim hesaplarının yapılması.
5 Asenkron motorların eşdeğer devreleri
6 Asenkron motorların temel karakteristiklerinin elde edilmesi ve MOMENT / GERİLİM ve AKIM / KAYMA gibi karakteristiklerinin incelenmesi.
7 Vize sınavı. Bitiminde soruların birlikte çözümü ve kritize edilmeleri.
8 Tipik üç fazlı senkron makinelerin temel kısımlarının tanımlanması.
9 Üç fazlı senkron makineler: Yapıları, çalışma prensipleri ve temel bağıntıları.
10 Senkron makinelerde hız ve frekans kavramları. Fazör diyagramlarının incelenmesi.
11 Senkron Motorlar: Çalışma prensibi, yapısı ve özelliklerinin açıklanması.
12 Yuvarlak kutuplu senkron motorların çalışma karakteristikleri ve fazör diyagramları.
13 Senkron makinelerin eşdeğer devreleri, devre büyüklükleri ve güç bağıntılarının
14 Senkron motorların güç, moment vb. bağıntılarının çıkarılması. Senkron motor uygulama alanlarının tanımlanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 1
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 1
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 5
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 1
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 1
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 1
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 1
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 1
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 1
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 4 14 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 14 56
Ödevler 1 14 14
Sunum 1 14 14
Proje 1 14 14
Laboratuar Çalışması 1 14 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 16 16
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 185    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)