Ders Adı Meslek Resim
Ders Kodu ELK-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Teknik yazı yazmak, antetli teknik resim kağıdını tanımlayabilmek. 2) Çizgi çeşitlerini ve yay çizimlerini yapmak. Yaylar ile üçgen, elips, beşgen, sekizgen gibi geometrik çizimleri yapmak. 3) Perspektif ve izdüşümü kavramak. 4) Üç görünüş ve perspektif çizimler yapmak. 5) Perspektifte ölçülendirme yapmak. 6) Yarım, tam kesit görünüşleri çizmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teknik Resim temelleri, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Teknik Resim kurallarını öğretmek. 2) Teknik Resim kurarlarını kullanarak geometrik parçaların çizimini yaptırmak. 3) Model parçalardan kesit aldırmak. 4) Model parçalardan görünüş çıkartmak. 5) İki boyutlu görünüşlerden perspektif çizdirmek.
Dersin Amacı Çizim kurallarını öğretmek, mesleki tasarımlar ve projeler çizebilme becerisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknik Resim hakkında genel bilgiler vermek.
2 Teknik resim aletlerini ve antetli A4 kağıdını tanımak.
3 Norm yazı, dik yazı ve teknik resim (antetli) kağıdı tanımlamak.
4 Standart Çizgi çalışmaları.
5 Elektrikte kullanılan sembolleri çizmek.
6 Ölçekleri tanımak ve çizilen planlara uyugulamak.
7 Vaziyet planı, öngörünüş ve yan görünüş çıkarmak.
8 Kesit planları çıkarmak.
9 Mimari çizim uygulamaları yapmak.
10 Mimari çizim uygulamaları yapmak.
11 Mimari çizim uygulamaları yapmak.
12 Elektrik-Elektronik devre şemaları çizmek.
13 Alçak gerilim ve Yüksek gerilim tek hat şeması çizmek.
14 Kompanzasyon devre şeması çizmek.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 0
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 0
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 0
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 0
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 0
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 0
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 0
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 0
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 0
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 0
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 0
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 0
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 50
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Teknik ve Meslek Resim Mahmut Nacar
Diğer Kaynaklar Teknik ve Meslek Resim Mahmut Nacar
Materyal
Dökümanlar Teknik ve Meslek Resim Mahmut Nacar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)