Ders Adı Özel Tasarımlı Motorlar
Ders Kodu ELK-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Üniversal motorun yapısını tanır 2. Üniversal motorun çalışma prensibini açıklar 3. Üniversal motorun kullanım yerlerini açıklar 4. Step motorun tanımını ve yapısını tanır 5. Step motorun kullanım yerlerini açıklar 6. Step motorun sürücü devrelerini uygular 7. Servo motorların yapısını tanır 8. Doğru akım servo motorların özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklar 9. Servo motorların kullanıldığı yerleri açıklar 10. Servo motor sürücü devrelerini uygular
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Adım motorları, çeşitleri, uyarma şemaları, karakterleri, tanımları ve terimleri. Statik ve Dinamik hareketli karakter özellikleri. Adım motor sürücü devreleri. Açık döngü ve kapalı döngü kontrol ve adım motor seçimi. DC servo motorları, çeşitleri, karakterleri, sürücüleri ve uygulamaları. Elektrik makinelerinde mıknatıslar uygulamaları. Relüktans ve lineer motorların çeşitleri ve özellikleri. Üniversal motor çeşitleri ve çalışma prensipleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Üniversal motoru yapısını tanıyabilme 2. Üniversal motorun, özelliklerini ve çalışma prensibini kavrayabilme 3. Step motorların yapısını tanıyabilme, kullanım alanlarını bilir 4. Servo motorların yapısını tanıyabilme, kullanım alanlarını bilir
Dersin Amacı Üniversal motorların, step motorların, Servo motorların yapısını tanıyabilme. Bu tip motorların özelliklerini, çalışma prensiplerini ve kullanma yerlerini açıklayabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Üniversal motorların yapısı
2 Üniversal motorların çalışma prensibi
3 Üniversal motorların devir ayarı ve devir yönünün değiştirilmesi
4 Step motorların tanımı ve yapısı
5 Step motorların avantajları ve dezavantajları
6 Step motorların çalışma prensibi
7 Step motorun çeşitleri ve özellikleri
8 Step motorun çeşitleri ve özellikleri
9 Step motorun çeşitleri ve özellikleri, Kullanma yerleri
10 Step motorun Sürülmesi ve Sürücü Devreleri
11 Servo motorların tanımı. Avantajları ve dezavantajları, çeşitleri
12 Doğru Akım Servo motorların yapısı özellikleri, çalışma prensipleri
13 Alternatif Akım Servo motorların yapısı özellikleri, çalışma prensibi
14 Servo motorların sürücü devreleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 0
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 0
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 0
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 0
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 0
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 0
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 0
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 0
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 0
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 0
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 0
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 0
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Güngör BAL, ‘Özel Elektrik Makinaları’ ISBN: 975 347 728 7, Seçkin Yayıncılık, 2004, Ankara, Türkiye 2. Adem ALTUNSAÇLI, ‘Elektrik Makineleri-III’ Color Ofset, Iskendurun, Turkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)