Ders Adı Sistem Analizi
Ders Kodu ELK-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenci bilgi, beceri ve ilgisi kapsamında çalışacağı konuyu açıklar 2. Seçilen bir konudaki araştırmanın tanıtılması, fonksiyonel blok diyagramı, blokların açıklanması, baskı devresi, boyutlandırılması, malzeme ve fiyat listesinin hazırlanması gibi kısımlardan oluştuğunu söyler 3. Araştırma ve kaynak taraması yapar, elde ettiği bilgileri çalışma konusuna uygular 4. Laboratuarda konusu ile ilgili deney yapar, 5. Çalışma konusunun her bir bölümünü belirli bir format içinde yazar, şekillerini çizer, elektriksel büyüklüklerini hesaplar 6. Dış kutu şeklini çizer, panel düzenlemesi yapar, güç anahtarı, sinyalizasyon elemanı, gösterim elemanı, sigorta, şebeke bağlantısı, ayar potansiyometreleri gibi elemanların nerede, niçin bulunduğunu açıklar. 7. Malzeme listesi düzenler, maliyetini hesaplar. 8. Çalışmadan elde ettiği bilgileri seminer olarak öğrenci ve öğretim elemanlarına sunar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizibilite çalışması, proje süreci, sunu. Aydınlatma ve tesisat hesapları, yönetmelikler. Sigorta panolarının çizimleri, semboller ve iletken kesit seçimi. Teknik çizimin tanıtılması ve bilgi verilmesi. Elektrikte kullanılan sembollerin çizimi ve kavratılması. Elektrik planının tasarlanması ve çizimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme. 2. Seçilen bir konudaki araştırmanın nasıl yapılabileceğini kavrayabilme 3. Seçilen konunun tasarım ve analizinde dikkat edilecek özellikleri ve işlem sırasını kavrayabilme 4. Yaptığı çalışmayı belirli formatta yazabilme ve sunabilme
Dersin Amacı Öngörülen projenin ön hazırlığını düzenleyebilme. Öngörülen projeyi uygulayabilme. Öngörülen projeyi sunabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çalışma konusunun belirlenmesi
2 Çalışma konusunun belirlenmesi
3 Çalışma konusunun belirlenmesi
4 Çalışma ile ilgili araştırma
5 Çalışma ile ilgili araştırma
6 Çalışma ile ilgili araştırma
7 Çalışma ile ilgili araştırma
8 Çalışmanın derlenmesi
9 Çalışmanın derlenmesi
10 Çalışmanın derlenmesi
11 Çalışmanın sunulması
12 Çalışmanın sunulması
13 Çalışmanın sunulması
14 Çalışmanın sunulması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 0
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 0
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 0
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 0
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 0
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 0
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 0
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 0
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 0
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 0
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 0
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 0
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 50
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 4 14 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 14 56
Ödevler 2 14 28
Sunum 2 14 28
Proje 2 14 28
Laboratuar Çalışması 1 14 14
Arazi ya da Alan Çalışması 1 14 14
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 252    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ön görülen Proje dosyası hazırlanıp sunulacaktır.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)