Ders Adı Sayısal Elektronik
Ders Kodu ELK-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Analog ve Sayısal kavramlarını anlama, farklarını kavrama, 2) Sayı sistemlerini anlayarak, sayı sistemlerinin birbirine dönüşümlerini yapabilme 3) Kodlama ile ilgili kavramları ve kodlama çeşitlerini anlayarak, kodlamalar arasındaki dönüşümleri yapabilme 4) Boolean matematiği prensiplerini öğrenerek, Boolean matematiği ile sadeleştirme yapabilme 5) Lojik kapıları, işlevlerini, kullanımlarını anlama, birlikte kullanılabilmelerini kavrama, 6) Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapabilme, 7) Lojik entegrelerin karakteristiklerini anlama, lojik entegreleri parametreleri kullanarak değerlendirebilme, sayısal göstergeleri kullanabilme, 8) Bileşik devreleri tasarlayabilme, 9) Kodlama ile ilgili devreleri tasarlama ve uygulayabilme, 10) Çoklayıcı Azlayıcı devreleri anlayabilme 11) Aritmetik işlemlerle ilgili devreleri tasarlayabilmek, ALU devrelerini açıklayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Analog ve sayısal kavramlarını tanıtmak, sayı sistemlerini (binary, decimal,octal, hexaoctal vb) açıklamak, kodlama ile ilgili kavramları vermek, Boolean Matematiği kurallarını(mantık kapıları olan ve, veya ,değil, ve değil , veya değil, özel ve, özel veya vb.) açıklamak, Lojik kapı devrelerini tanıtarak kullanımlarını öğretmek, Bileşik lojik devrelerin tasarımını kavratmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Analog ve Sayısal kavramlarını anlama, farklarını kavrar 2) Sayı sistemlerini anlayarak, sayı sistemlerinin birbirine dönüşümlerini yapar(binary, decimal,octal, hexaoctal vb) 3) Boolean matematiği prensiplerini öğrenerek, Boolean matematiği ile sadeleştirme yapar(mantık kapıları olan ve, veya ,değil, ve değil , veya değil, özel ve, özel veya vb.)
Dersin Amacı Sayı sistemleri ve kodlamalar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Temel Lojik kapıları açıklamak, Lojik entegreleri tanıtmak, Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapmasını öğretmek, bileşik devreleri detaylandırılarak / gruplandırarak bileşik devreleri tasarlama becerisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Analog ve Sayısal Kavramları
2 Sayı Sistemlerinin İncelenmesi
3 Kodlama ve Kodlar
4 Boolean Kuralları ve Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi
5 Lojik Kapılar ve Lojik Devreler
6 Karnaugh Haritaları
7 Bileşik Devre Tasarımı
8 Sayısal Entegreler ve Sayısal Göstergeler
9 ARASINAV
10 Kodlama İle İlgili Lojik Devreler
11 Çoklayıcılar - Veri Seçiciler
12 Azlayıcılar-Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers
13 Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri
14 Bileşik Devreler ile İlgili Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 1
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 1
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 1
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 1
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 1
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 1
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 2
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 1
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 5
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Dijital Elektronik Mustafa Yağımlı
Diğer Kaynaklar Dijital Elektronik Mustafa Yağımlı
Materyal
Dökümanlar Dijital Elektronik Mustafa Yağımlı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)