Ders Adı Bilgisayar Destekli Proje 1
Ders Kodu ELK-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Programı paketini bilgisayara yükleme, çalıştırma, ekran ayarlarını ve konfigürasyon ayarlarını yapar. 2. Temel çizim komutlarının (daire, yay, çizgi, elips, çokgen, dikdörtgen, nokta, yazı v.b.) işlevlerini tanımlar. 3. Temel görüntü komutlarının işlevlerini kavrar. 4. Bloklama komutlarını kullanarak kendi objelerini oluşturur. 5. Katmanlarla ilgili işlemleri yapar. 6. Ölçülendirme ile ilgili tanım ve kavramları açıklar. 7. Seçilen objelerin uygun ölçülendirme stilini kullanarak ölçülendirme işlemi yapar. 8. Uygun stil ve şablon kullanarak kapalı objelerin tarama işlemini yapar. 9. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma ile ilgili genel bilgileri kavrar. 10. Yapılan bir çizim veya tasarımın çıktısını alma işini yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri, temel çizim elemanları, düzeltme ve sorgulama işlemleri, görüntü ve kontrol işlemleri, bloklama işlemleri ve katmanları, ölçülendirme ve tarama işlemleri, yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Tercih edilen program paketi için gerekli donanım ve yazılımın tanıtımı programın yüklenmesi, çalıştırılması, ekran ayarları ve konfigürasyon ayarlarını yapabilme. 2. Temel çizim komutlarını kullanarak obje oluşturma ve oluşturulan objeler üzerinde değişiklikler yapma objeleri birbiri ile irtibatlandırma işlemlerini yapabilme. Düzeltme ve düzenleme komutlarını tanıyabilme, oluşturulan objeler üzerinde bu komutları uygulayabilme. 3. Görüntü kontrol komutlarının işlevlerini kavrayabilme, bu komutlarla işlem yapabilme. 4. Bloklama işlemlerini kavrayabilme. Mesleğe uygun özel sembol kütüphanesi oluşturabilme, çizim katmanları (sayfaları) ile ilgili işlemleri yapabilme. 5. Çizilen objelerin ölçülendirilmesi ve kapalı objelerle ilgili tarama işlemlerini yapabilme. Program paketini kullanarak yapılan çizim ve tasarımların çıktılarını alabilme.
Dersin Amacı İşletim sitemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketini kullanabilir bir duruma gelmiş öğrencinin, sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Programın tanıtılması ve yüklenmesi
2 Program ara yüzünün ve komutların ve komut kısa yollarının tanıtılması
3 Programda çizilecek projelerin okuma yöntemlerinin anlatılması
4 Programdaki temel çizim komutlarının ve özelliklerinin anlatılması
5 Programdaki taşı, kopyala, çevir, ofset, yay gibi çizim komutlarının ve kullanımlarının anlatılması.
6 Öğrenilen komutlarla basit bir proje örneğinin çizilmesi.
7 Çizilen projelerin açma, kapama, kaydetme, kopyalama gibi özelliklerinin kullanılması.
8 Proje çizim uygulaması.
9 Proje çizim uygulaması.
10 Ölçeklendirme ayarları ve projelerin ölçeklendirilmesinin anlatılması.
11 Görüntü kontrol komutlarının kullanımı ve örneklerde uygulanması.
12 Proje çizim uygulaması.
13 Daha önceden oluşturulmuş kütüphanelerden yararlanmak.
14 Çizilen çıktıların yazıcıdan alınması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 0
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 0
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 0
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 0
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 0
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 0
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 0
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 0
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 0
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 0
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 0
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 0
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 50
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Verilen bir Projenin Çizilmesi.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)