Ders Adı Elektrik Enerji Santralleri
Ders Kodu ELK-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Elektrik enerjisinde kullanılan kaynakların tanınması, 2) Elektrik santrallerinin çeşitlerinin tanınması, çalışma ilkelerinin ve işletme özelliklerinin kavranması, 3) Santral ekonomisi ve elektrik tarifelerinin kavranması, 4) Enerji iletim ve dağıtım şebekelerin tanınması, özeliklerinin ve işletilme koşullarının kavranması, 5) Havai hattı güzergahının, iletkenlerinin, direklerin, izalotörlerin, traverslerin tanınması secim esaslarının kavranması 6) Trafolar, trafo gücü hesabi ve trafo postalarının çeşitlerinin öğrenilmesi, 7) Salt saha ve trafo merkezleri ve iletim hatların: anahtarlama, koruma ve ölçme elemanlarını tanır, güvenli çalışma kurallarını kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji kaynakları ve enerji ihtiyacı, güç istasyonları ve çeşitleri, su türbinleri, hidrolik türbin jeneratörleri, jeneratör çeşitleri. Jeneratör geriliminin oluşturulması, hidrolik ve termal güç istasyonlarının yapıları, Gaz türbinleri ve güç üniteleri ve kullanılan diğer elemanlar. Santrallerde kullanılan yakıtlar ve çevre koşullarının santrallere etkileri. Dağıtım sistemleri, tüketici ihtiyaçları ve yük karakteristikleri. Dağıtım elemanları, kablo seçim kriterleri, yalıtıcılar, havai ve yer hatlarının döşenmesi. Enerji iletim hatlarında yapılan ölçümler. Trafo merkezleri ve enterkonnekte sistem. Kısa iletim hatları, endüktif, kapasitif yükler ve bu yüklerin dağıtım sistemlerine etkileri. Uzun iletim hatları ve bu hatların elektriksel olarak modellenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Elektrik enerjisinin elde edilme yöntemlerini tanıyabilme, üretimi gerçekleştiren elektrik santrallerinin çeşitleri, çalışma ilkelerini ve isletme özelliklerinin kavranabilmesi. 2-Santralden tüketiciye verimli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan iletim ve dağıtım ilkelerinin öğretilmesi. 3-Bu amaçla :dağıtım hattını oluşturan direkler, iletkenler, trafo postaları, açma kapama elemanları, koruma elemanları, ölçme elamanları gibi temel şebeke elamanlarını tanıtılması, öğretilmesi ve seçimlerinin yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Elektrik enerjisinin elde edilme yöntemlerini tanıyabilme, geniş çapta üretimin gerçekleştirildiği elektrik santrallerinin çeşitlerini, çalışma ilkelerini ve işletme özelliklerini kavrayabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Elektrik enerjinin elde edilme yöntemleri tanıyabilme, Ülkemizdeki uygulama öneminin kavranması.
2 Elektrik enerjisi üretimindeki kullanılan kaynaklar ve santral çeşitleri ; Termik, Gaz, Buhar, Akaryakıt Santralleri
3 Elektrik enerjisi üretimindeki kullanılan kaynaklar ve santral çeşitleri ;Hidrolik, Nükleer enerji.
4 Elektrik enerjisi üretimindeki kullanılan Yenilebilir kaynaklar ve santral çeşitleri ;Rüzgar, Güneş, yeraltı, gol santralleri
5 Ülkemizde kullanılan dağıtım sistemi, gerilim değerleri hakkında bilgi verilmesi. Dağıtım hatlarında güzergah seçimindeki dikkat edilecek huşuların kavranması
6 Enerji nakil hatlarında kullanılan direkler, Traversler(konsollar), izolatörlerin tanınması. tipleri, özellikleri ve seçimlerinin yapılması.
7 Havai hattı iletkenleri, sınıflandırılması, özellikleri ve seçimleri.
8 Dağıtımda kullanılan yer altı kablolarının özellikleri, türleri ve seçimleri.
9 ARASINAV sorularının tartışması
10 Dağıtım transformatörlerinin özellikleri ve trafo posta çeşitleri.
11 Trafo gerekli kurulu gücün hesaplanması, trafo norm gücü secimi, trafo yer secimi, kompanzasyon hesabi.
12 Açma ve kapama elemanları; ayırıcılar, güç ayırıcıları, kesiciler, güç şalterleri.
13 Koruma elemanları; parafudrlar, OG/AG sigortaları, röleler, koruma telleri.
14 Ölçme elemanları, Akim ve gerilim trafoları, seçimleri, türleri. 1 ve 3 fazlı aktif ve reaktif sayaçlar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 1
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 1
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 1
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 1
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 1
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 1
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 1
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 5
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 1
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 20
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri Öğr.Gör.Behçet Kocaman
Diğer Kaynaklar Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri Öğr.Gör.Behçet Kocaman
Materyal
Dökümanlar Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri Öğr.Gör.Behçet Kocaman
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)