Ders Adı Yüksek Gerilim Tekniği
Ders Kodu ELK-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yüksek gerilim çeşitleri ve bunlarla ilgili tanımlamaları açıklar 2. Yüksek gerilim ölçmelerinde hataları açıklar ve sınıflandırır 3. Yüksek gerilim bölücülerini tanır. 4. Uluslar arası standartlara göre gerilimini sınıflandırır. 5. Transformatörlerin paralel çalıştırılmasını kavrar. 6. Hatlardaki sarkma ve gerilmeyi tespit ederken kar, buz ve rüzgar yüklerini hesaba katar. 7. Yüksek gerilim kablolarının çeşitlerini bilir ve seçimini yapar. 8. Kablo arıza yerinin tayinini yapar. 9. İletim ve dağıtımda kullanılan anahtarlama elemanlarını tanır. 10. Yüksek gerilim tesislerinde koruma tekniklerini ve ilkelerini açıklar ve uygular. 11. Yüksek gerilim şebeke tesislerinde yapılacak her türlü çalışma için ?Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği?ni inceler ve uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yüksek gerilim tekniğinde ölçmeler, Yüksek gerilim iletim ve dağıtım şebekeleri, Hava hatları ve kablolar, İletim ve dağıtımda anahtarlama elemanları, Yüksek gerilim tekniğinde güvenlik ve koruma. Enerji taşıma hatlarında güç ve kayıp denklemleri. Hat akımı ve gerilimi hat sonu gerilimi, akımı ve gücü. Kompanzasyon ve seri kompanzasyon. Anahtarlama elemanları. Enerji dağıtım sistemleri ve ölçümü, yükleme tipleri, koruma elemanları ve transformatörler. İletim hattı denklemleri, iletim hat kayıpları, iletim hatlarının genel parametreleri. Enterkonnekte sistem. Koruma sistemleri ve yere göre empedansı ve diferansiyeli.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Yüksek gerilim tekniğinde ölçme ilkelerini kavrama 2. Yüksek gerilim iletim ve dağıtım şebekelerinin donanımı için yapılan düzenlemeleri kavrama 3. Hava hatları ve kabloları yüksek gerilim tekniği açısından problem çözme 4. İletim ve dağıtımda kullanılan anahtarlama elemanlarını tanıma 5. Yüksek gerilim tesislerinin korunması ve güvenli çalışma ilkelerinin uygulama.
Dersin Amacı Yüksek gerilim tekniğinde ölçme ilkelerini kavrayabilme. Yüksek gerilim şebeke ve tesislerinde devre elemanlarının teknik özelliklerini kavrayabilme. Yüksek gerilim tekniğinde;bakım,arıza bulma ve onarım çalışmalarında güvenli çalışma kurallarını uygulayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yüksek Gerilim şebeke ve tesislerinde devre elemanlarının sembollerini öğrenilmesi, yüksek gerilim tesislerinde yapılacak her türlü çalışma için "Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliğini" incelemek.
2 YG/AG tek hat planını incelemek, malzemelerin seçimini yapmak.
3 Yüksek Gerilim tekniğinde ölçme ilkelerini kavramak, ölçü aletlerini incelemek ve ölçme yöntemlerini öğrenmek.
4 Yüksek Gerilim şalt sahaları ve istasyonlarının ara teçhizatının tanıtılması, şemalarının çizilmesi.
5 Yüksek Gerilim ve Alçak Gerilimde kullanılan direklerin ve direk donanımlarının incelenmesi.
6 Hava hatları ve kabloların tanıtılması, incelenmesi ve seçiminin yapılması.
7 Kesici ve Ayırıcının tanıtılması, incelenmesi ve seçiminin yapılması.
8 İzalatör, parafudurun tanıtılması, incelenmesi ve seçiminin yapılması.
9 Yüksek gerilim tesislerinde koruma tekniklerinin açıklanması, koruma rölelerinin tanıtılması.
10 Güç ve dağıtım transformatörlerinin tanıtılması, incelenmesi, seçimi, bunların teçhizatlarının tanıtılması.
11 Güç transformatörlerinin paralel çalışma ilkelerinin öğretilmesi.
12 Kesici ölçü kabinleri ve indirici merkezi tanımak, kullanılan malzeme ve teçhizatı incelemek.
13 Yüksek Gerilim şebekelerinde enerji kesilişinde ve verilişinde manevra yapmayı öğrenmek.
14 Yüksek Gerilim şebekelerinde emniyetli çalışma ilkelerinin öğrenilmesi, kullanılan teçhizatın tanıtımı ve kullanmayı öğrenmek.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 1
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 1
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 1
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 1
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 1
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 1
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 1
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 5
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 1
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Yüksek Gerilim Tekniği İTÜ Yayımları Çeviri 2. Prof.Dr.Muzaffer ÖZKAYA ?Yüksek Gerlim Tekniğinde Ölçme? İTÜ Yayınları 3. Prof.Dr.Mehmet İNAN ?Orta Gerilim Şebekeleri? İTÜ Yayınları 4.Mahir ALTIN- Mustafa ÜSTÜNEL-Mehmet KIZILGEDİK ? Elektrifikasyon? M.E.B. Yayınları 5. Mahir ALTIN- Mustafa ÜSTÜNEL-Mehmet KIZILGEDİK ? Endüstriyel Elektrik? M.E.B. Yayınları 6. Adnan PEŞİNT ? Elektrik Santralleri, Enerji İletim ve Dağıtımı? M.E.B. Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)