Ders Adı Elektrik Kuvvet Tesisatları
Ders Kodu ELK-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Koray Özsoy
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Projeyi tanımlar ve özel /teknik şartnameyi hazırlar. 2. Proje ile ilgili taslak hazırlar. 3. Proje ile ilgili yasal işlemleri kavrar. 4. Proje ile ilgili yönetmelikleri bilir 5. Proje çalışmasının organizasyonunu tanır. 6. Aydınlatma, kuvvet, enerji iletim ve dağıtım projelerini okur, düzenler ve çizer. 7. Projenin maliyet analizini yürütür. 8. Proje dosyası hazırlar. 9. Yazılı, Grafiksel, Görsel, özel beceri gösterir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tesisat planının ön çalışması, tesisat planının hazırlanması, tesisat planının tamamlanması. Plan sunumunun yapılması. Aydınlatma projesi, güç projesi, enerji iletim ve dağıtım projelerinin özellikleri. Fabrika ve işletme projeleri. Projenin ekonomik verimliliğinin incelenmesi. Elektrik şebekesinin projelendirilmesi ve projenin çizilmesi. Proje detaylarının düzenlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Projeyi bir fizibilite safhasına getirebilmek için gereksinimleri kavrama. 2. Bir tesisat projesini hazırlama 3. Yazılı, grafiksel, görsel ve sözel becerileri uygulama
Dersin Amacı Aydınlatma, kuvvet, enerji, iletim ve dağıtım projeleri ile ilgili fizibilite çalışması yapabilme. Proje ile ilgili detayları düzenleyebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mimari planın bulunması, mimari planın incelenmesi, mimari plan ve tefrişat planıyla ilgili teknik detayların öğrenilmesi. Proje için gerekli malzeme ve teçhizatın miktar ve niteliklerinin tespiti.
2 Proje ilgili yönetmeliklerin incelenmesi, proje çizim kurallarının öğrenilmesi. Öneri, ön ve uygulama projelerinin öğrenilmesi. Mimari planın Elektrik tesisat planı çizilecek şekilde aydınger kâğıdı üzerine ölçekli çizilmesi.
3 Aydınlatma hesaplarının açıklanması, projeye uygulanması.
4 Bodrum kat Elektrik tesisat planının çizilmesi.
5 Zemin kat Elektrik tesisat planının çizilmesi.
6 Normal kat Elektrik tesisat planının çizilmesi.
7 Vaziyet planının çizilmesi.
8 Yükleme cetvelinin hazırlanması, gerilim düşümü hesaplarının yapılması, kesit seçimi ve kontrolünün yapılması
9 Kuvvetli akım kolon şemasının düzenlenmesi.
10 Merdiven otomatiği, zayıf akım, telefon ve televizyon tesisatları kolon şemalarının düzenlenmesi.
11 Projenin diğer detaylarının tamamlanması, maliyet analizinin yapılmasının öğrenilmesi.
12 Proje dosyasının hazırlanmasının öğrenilmesi ve projenin onaya hazır hale getirilmesinde gerekli prosedürün öğrenilmesi
13 Hazırlanan projenin sunumu.
14 Hazırlanan projenin sunumu.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
2 Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak. 1
3 Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek. Elektrik işletmeleri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak 1
4 İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak 1
5 Temel fizik kavramları ve mesleki malzemeler ile alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Mesleki standartları açıklayabilmek. 1
6 Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek 1
7 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak. 1
8 Su temini, ısıtma, havalandırma, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemlerini kavrayabilmek 1
9 Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlamak. Elektrik tesisat planlarını hazırlamak ve çizebilmek 5
10 Elektrikli cihazların bakım onarım ve montajını yapabilmek. 1
11 Öngörülen projeyi hazırlayıp, uygulayıp sunabilmek. 5
12 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri ve Mikrodenetleyicileri programlayabilmek 1
13 Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. Elektrik tasarruf yöntemlerini bilip, enerji yönetimi yapabilmek 1
14 Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 1
15 Elektrik tesisatının taahhüt ve kesif işlerini kavrayıp yapabilmek 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 60
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Doğru A, ‘Elektrik Tesisat Planları Sözleşme ve keşif planlama’ Has offset yayın-matbacılık,2004, Kahramanmaraş, Türkiye 2. Yılmaz Ü, Durmuş H. ‘Elektrik Tesisat Projesi’, İnkansa Matbacılık, 2003, Ankara, Türkiye 3. Tirben N.- Alavurt H.-Hürer A. “Elektrik Teknik Resmi“ M.E.B Yayınevi 4. Alacacı M. “ Elektrik Meslek Resmi” 5. Elektrik İç Tesisleri ve Proje Yönetmelikleri 6. Elektrik Firmaları Çeşitli Katalog ve Broşürler
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Elektrik projesi hazırlama
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)