Ders Adı Jeodezik Hesap
Ders Kodu HRT-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) V. Nejat SALALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hesap makinesi kullanma becerisi. Mesleki problemler karşısında düşünme yeteneğinin kazanılması. Mesleki problemleri çözebilme becerisi. Aplikasyon yapabilmek için gerekli hesapları yapabilme becerisi. Prizmatik ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Kutupsal ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Analiz etme ve çözme yeteneği. Bireysel çalışma becerisi. To calculate coordinates according to rhizmatic measures.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hesap makinesi kullanma becerisi. Mesleki problemler karşısında düşünme yeteneğinin kazanılması. Mesleki problemleri çözebilme becerisi. Aplikasyon yapabilmek için gerekli hesapları yapabilme becerisi. Prizmatik ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Kutupsal ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Analiz etme ve çözme yeteneği. Bireysel çalışma becerisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hesap makinesi kullanma becerisi. Mesleki problemler karşısında düşünme yeteneğinin kazanılması. Mesleki problemleri çözebilme becerisi. Aplikasyon yapabilmek için gerekli hesapları yapabilme becerisi. Prizmatik ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Kutupsal ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Analiz etme ve çözme yeteneği. Bireysel çalışma becerisi.
Dersin Amacı Hesap makinesi kullanma becerisi. Mesleki problemler karşısında düşünme yeteneğinin kazanılması. Mesleki problemleri çözebilme becerisi. Aplikasyon yapabilmek için gerekli hesapları yapabilme becerisi. Prizmatik ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Kutupsal ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Analiz etme ve çözme yeteneği. Bireysel çalışma becerisi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1. Analitik geometri ve üçgen çözümleri. 2. Ölçü Birimleri, Açı ölçü Birimleri.
2 Casio Fx-82MS Hesap makinasının kullanılması ve pratikleştirilmesi.
3 1. Dik koordinat sistemi hakkında genel bilgi. 2. Açıklık açısı ve semt kavramı.
4 1. Sinüs Teoremi. 2. Cosinüs Teoremi. 3. Tanjant Teoremi.
5 1. I. Temel ödev ve problem çözümleri. 2. Pisagor Teoremi.
6 1. II. Temel ödev ve problem çözümleri. 2. Kenar Uzunluğu ve Semt Hesabı.
7 1. III. Temel ödev ve problem çözümleri. 2. Semt Açısı Hesabı.
8 1. IV. Temel ödev ve problem çözümleri. 2. Koordinatlardan poligon açısının bulunması.
9 1. Temel ödevlerle ilgili problem çözümleri. 2. Koordinatlardan üçgenin iç açılarının bulunması.
10 1. Küçük nokta ve yan nokta hesabı. 2. Dik ayağı ve dik boyundan koordinat hesapları.
11 1. Prizmatik hesap ve problem çözümleri. 2. Dik ayağı ve dik boyundan koordinat hesapları.
12 1. Kutupsal hesap ve problem çözümleri. 2. Yatay açı ve mesafeye göre koordinat hesapları.
13 1. Jeodezik problem çözümleri. 2. Casio Fx-82MS Hesap makinasında hafızaya alma.
14 1. Genel tekrar (değerlendirme). 2. Dört temel ödevler konusunun tekrarı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği. 3
2 Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak. 2
3 Yeryüzü altında, üstünde ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, sunumu ve ulaşılan bilgilerin araziye uygulanması konusunda bilgi ve deneyim. 5
4 Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi. 3
5 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
6 Temel bilgisayar kullanımı yanında, mesleğin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanmak, verilerin analizi ve sunumunu yaparak teknik hizmet sunabilme yeteneği. 5
7 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatandaşlık bilincine, dil bilgisine, iş güvenliği ve çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak. 5
8 Sanat yapıları, bina ve yol projelerinin uygulanması için gerekli verilerin alımı, işlenmesi, teknik ve plan mevzuatlarına göre uygulamalarda deneyim kazanma yeteneği. 3
9 Yapılmış ve yapılmakta olan paftaların okunması, koordinat sistemlerinin dönüştürülmesini kullanma yeteneği. 3
10 Kentsel ve kırsal toprak düzenleme, bütünleyebilme, gerekli teknik ve mevzuatları kullanabilme, toplumsal gelişim süreçlerini analiz edebilme yeteneği. 2
11 Ulusal jeodezik ağları ve ilgili mevzuatın anlaşılması, GPS uygulamaları hakkında uygulama yeteneği. 2
12 Arazi uygulamalarında ekip koordinasyonu sağlanarak gerekli detay noktalarının alım krokilerinin düzenlenmesi ve arazi grubu içerisinde uyumlu çalışma yeteneği. 3
13 Arazi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneği 5
14 Kamu kuruluşlarının arşiv düzenlemesi öğretilerek gerekli dokümanların kamu kuruluşlarından nasıl temin edileceği bilgisinin verilmesi 3
15 Kamu kuruluşlarının istediği nitelikte dosyaların sunulması 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 127    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Diğer Kaynaklar Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Materyal
Dökümanlar Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul. Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)