Ders Adı Basit Ölçme Teknikleri
Ders Kodu HRT-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Murat GÜRFİDAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel ölçme aletlerini tanıtmak ve kullanımlarını öğretmek. Alım ve Aplikasyon ölçü krokisi hazırlamayı öğretmek. Ölçekler ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Açı dönüşümleri ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Alanlar ile ilgili hesaplamaları öğretmek.Basit Ölçü Aletleri ile Yapılan Arazi Ölçme Yöntemleri ve Projelendirme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel ölçme aletlerini tanıtmak ve kullanımlarını öğretmek. Alım ve Aplikasyon ölçü krokisi hazırlamayı öğretmek. Ölçekler ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Açı dönüşümleri ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Alanlar ile ilgili hesaplamaları öğretmek.Basit Ölçü Aletleri ile Yapılan Arazi Ölçme Yöntemleri ve Projelendirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel ölçme aletlerini tanıtmak ve kullanımlarını öğretmek. Alım ve Aplikasyon ölçü krokisi hazırlamayı öğretmek. Ölçekler ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Açı dönüşümleri ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Alanlar ile ilgili hesaplamaları öğretmek.Basit Ölçü Aletleri ile Yapılan Arazi Ölçme Yöntemleri ve Projelendirme.
Dersin Amacı Temel ölçme aletlerini tanıtmak ve kullanımlarını öğretmek. Alım ve Aplikasyon ölçü krokisi hazırlamayı öğretmek. Ölçekler ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Açı dönüşümleri ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Alanlar ile ilgili hesaplamaları öğretmek.Basit Ölçü Aletleri ile Yapılan Arazi Ölçme Yöntemleri ve Projelendirme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1. Basit ölçü aletlerinin (Çelik Şeritmetre, Çekül, Jalon, Jalon Sehpası,Prizma) tanıtımı...
2 1. Bir jalonun çekül yardımıyla düşey duruma getirilmesi 2. Birbirini gören iki noktanın aplikasyonu
3 1. Birbirini görmeyen iki noktanın belirlediği doğrunun aplikasyonu 2. Birbirini görmesine rağmen gerisinde durulup gözlem yapılamayan iki noktanın belirlediği doğrunun aplikasyonu
4 1. Doğrultuların aplikasyonu ile ilgili arazi ödevi. 2. Bir jalonun çekül yardımı ile düşey duruma getirilmesi. 3. Birbirini gören iki noktanın aplikasyonu.
5 1. İki doğrunun kesim noktasının bulunması 2. Yatay uzunlukların ölçülmesi
6 1. Prizmanın tanıtımı. 2. Prizmanın kullanımı. 3. Prizma ile dik inmek(düşmek). 4. Prizma ile dik çıkmak.
7 Üzerinde Engel Bulunan Doğruların Dolaylı Yollardan Ölçülmesi;
8 1. Prizmatik ölçmelerde dikkat edilecek hususlar. 2. Prizmatik ölçülerin kontrolü.
9 1. Prizmatik ölçü krokisi uygulaması. 2. Ölçü krokileri.
10 1. Takeometrik (kutupsal) ölçü krokisi uygulaması. 2. Takeometrik (kutupsal) ölçü krokisinin okunması.
11 1. Takeometrik (kutupsal) ölçü krokisi uygulaması. 2. Takeometrik (kutupsal) ölçü krokisinin okunması.
12 1. Prizmatik ölçü değerlerine göre alan hesabı. 2. Gauss ve Thompson Alan Hesapları.
13 1. Kutupsal alımın alan hesabı. 2. Gauss ve Thompson Alan Hesapları.
14 1. Gauss ve Thompson Alan Hesapları. 2. Uygulama sonuçlarının karşılaştırılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği. 4
2 Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak. 3
3 Yeryüzü altında, üstünde ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, sunumu ve ulaşılan bilgilerin araziye uygulanması konusunda bilgi ve deneyim. 4
4 Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi. 3
5 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
6 Temel bilgisayar kullanımı yanında, mesleğin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanmak, verilerin analizi ve sunumunu yaparak teknik hizmet sunabilme yeteneği. 3
7 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatandaşlık bilincine, dil bilgisine, iş güvenliği ve çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak. 5
8 Sanat yapıları, bina ve yol projelerinin uygulanması için gerekli verilerin alımı, işlenmesi, teknik ve plan mevzuatlarına göre uygulamalarda deneyim kazanma yeteneği. 5
9 Yapılmış ve yapılmakta olan paftaların okunması, koordinat sistemlerinin dönüştürülmesini kullanma yeteneği. 5
10 Kentsel ve kırsal toprak düzenleme, bütünleyebilme, gerekli teknik ve mevzuatları kullanabilme, toplumsal gelişim süreçlerini analiz edebilme yeteneği. 2
11 Ulusal jeodezik ağları ve ilgili mevzuatın anlaşılması, GPS uygulamaları hakkında uygulama yeteneği. 3
12 Arazi uygulamalarında ekip koordinasyonu sağlanarak gerekli detay noktalarının alım krokilerinin düzenlenmesi ve arazi grubu içerisinde uyumlu çalışma yeteneği. 5
13 Arazi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneği 4
14 Kamu kuruluşlarının arşiv düzenlemesi öğretilerek gerekli dokümanların kamu kuruluşlarından nasıl temin edileceği bilgisinin verilmesi 3
15 Kamu kuruluşlarının istediği nitelikte dosyaların sunulması 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 5 35
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 123    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Songu C., Ölçme Bilgisi I, Ankara, 1975 2. Aytaç M., Ölçme Yöntemi, İTÜ, İstanbul, 1976 3. Özbenli E.,Tüdeş T., Ölçme Bilgisi, KTÜ, Trabzon, 1997
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Basit ölçme aletleri, Klasik ölçme aletleri, planimetre
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)